Nadšenci bunkry v okolí Starého Města léta spravují a zpřístupňují turistům a zájemcům o vojenskou historii. Loni se dohodli s městem, které jim na dvacet let zapůjčilo jednu z budov v areálu opuštěných kasáren.

Muzeí věnovaných opevnění z první republiky je na našem území dost, to staroměstské je raritou díky svému umístění.

„Kasárna, jejichž výstavba začala v květnu 1938, totiž sloužila strážnímu praporu, který hlídal staveniště opevnění. Do zabrání Sudet se podařilo vybudovat jen tři z plánovaných třinácti budov. Strážní pluk, který měl opevnění obsadit, už nevznikl; zabránila tomu, stejně jako dokončení objektů, Mnichovská dohoda,“ řekl jeden z tvůrců a průvodců muzea Roman Štér.

Muzeum nabízí návštěvníkům dvě expozice plné map, plánků, fotografií i trojrozměrných předmětů. Ta první seznamuje s výstavbou opevnění na Staroměstsku, druhá je věnována historii vlastních kasáren.

Jsou v ní například i unikátní fotografie z příchodu wehrmachtu do města nebo osobní uniforma posledního velitele místní posádky Pavla Krátkého.

Areál kasáren dobudovaný v 50. letech minulého století, sloužil po válce zejména jako výstrojní sklad.

Armáda ho opustila v roce 2001 a městu se zatím nedaří najít pro budovy využití. Plány narážejí na nedostatek financí, takže prázdným areálem, kde jen malou část využívají místní podnikatelé, se prohání většinou jen vítr.

Budova Vojenského muzea představuje další oživení kasáren. Expozice zabírá zatím jen jedno patro.

„Do budoucna bychom chtěli muzeum rozšířit o expozici zaměřenou na obecnou historii vojenství na Staroměstsku od roku 1918 do devadesátých let. Další část chceme věnovat leteckým katastrofám v Jeseníkách za druhé světové války,“ informoval předseda Beton Bunkr Clubu Kronfelzov Jiří Fiedler.

Vojenské muzeum ve Starém Městě bude během zimy zkušebně otevřeno vždy v sobotu od 9 do 17 a v neděli od 10 do 15 hodin.

„Na jaře pak provozní dobu podle zájmu upravíme. Od května do října zároveň každý lichý týden otevíráme bunkry na naučné stezce, která vede kolem šesti objektů těžkého opevnění v okolí Starého Města,“ řekl Jiří Fidler.