Odborníci proto museli vytvořit novou vazbu, obnovit barevné iluminace i vyspravit listy napadené vlhkostí a plísní.

"Rukopis bude uložen v trezoru, knihovna ho veřejnosti zpřístupní v digitální podobě," řekl vedoucí sbírky historických fondů Miloš Korhoň.

Rukopis knihovna zakoupila na počátku 80. let minulého století již ve velmi špatném stavu, pak ale na dlouhou dobu skončil ve skříni zabalený do papíru.

Teprve zhruba před čtyřmi lety se jím odborníci začali zabývat a bylo jasné, že do záchrany vzácné památky se musejí pustit restaurátoři.

„Restaurátoři v rámci možností očistili a vyrovnali jednotlivá folia. Pro vyplnění chybějících míst museli otestovat zcela nový pracovní postup založený na výrobě tekuté dolévací směsi z historického papíru,“ uvedl Korhoň.

Odborníci také museli vyrobit zcela novou vazbu, neboť stávající, pocházející zřejmě z 19. století, byla nefunkční.

„Na vazbu jsme objednali kůži z Velké Británie, aby se co nejvíce podobala historické vazbě,“ doplnil pracovník knihovny.

Restaurátorské práce stály zhruba 800.000 korun, polovinu knihovna získala z ministerstva kultury a další část poskytl zřizovatel, jímž je Olomoucký kraj.

Iluminace září barvami

Misál obsahuje 231 listů. Původně jich bylo více, v minulosti ale byly některé vyřezány.

Novotou září barevné iluminace a iniciály, na některých stranách ale zůstala rozpitá barva z dob, kdy na rukopis působilo vlhko. Knihovníci nicméně zásah odborníků považují za cela mimořádný.

„Nevíme o tom, že by byl u některého rukopisu potřebný zásah tak velkého rozsahu,“ doplnil Rostislav Krušinský z Vědecké knihovny.

Misál je významnou památkou českého výtvarného umění z doby kolem poloviny 14. století. Je pojmenovaný podle benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem.

Rukopis byl zhotoven v pražské dílně působící na dvoře císaře Karla IV., která ve své době produkovala nejprestižnější rukopisy určené pro významné osobnosti.

Nevyčíslitelná hodnota

Misál je liturgickou knihou, která byla základní pomůckou pro sloužení mše v kostele.

„Tento rukopis patří k nejvýznamnějším památkám české středověké knižní malby a k jedněm z nejvýznamnějším dokladů českého gotického malířství. Protože české umění v polovině 14. století bylo na svém rozkvětu,“ uvedla dříve Jana Hrbáčová z Muzea umění.

Význam díla je o to větší, že z předpokládaného množství rukopisů vzniklých v této významné dílně se dochoval jen zlomek. Historická hodnota je nevyčíslitelná.

Pracovní postupy při restaurování středověkého rukopisu přiblíží veřejnosti výstava, kterou uspořádá Vědecké knihovna ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem Olomouc.

Vědecká knihovna opatruje i další vzácné středověké rukopisy včetně Bible olomoucké, Bible boskovické či Evangeliáře zábrdovického.