V Česku jde covid opět nahoru, létu navzdory, a startující vlna může v zesílené podobě pokračovat v podzimních měsících. Opalování nebo tresčí játra by s trochou nadsázky mohly být vedle očkování efektivními preventivními zbraněmi.

„Vitamín D je nezbytný nejen pro správný kostní metabolismus, ale má i jiné funkce v organismu, jako je vliv na funkci svalů, stimulaci diferenciace buněk, sekreci inzulínu a stimulaci imunitního systému,“ připomněla nezastupitelnou roli „déčka“ přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc Eliška Sovová.

Vysoké teploty táhnou lidi k vodě. Výjimkou nebyla ve středu ani pláž U Vrbiček na plumlovské přehradě. 20. 7. 2022
Pohoda na plumlovské přehradě, takto to vypadá U Vrbiček

Se zajímavými poznatky nyní přišli vědci u vztahu vitamínu D a nemoci Covid-19.

V posledních takzvaných metaanalýzách bylo podle profesorky Sovové potvrzeno u osob s nedostatkem vitaminu D vyšší riziko onemocnění i vyšší počet hospitalizací na jednotce intenzivní péče.

„Výzkumník Liu a jeho kolektiv ve své metaanalýze celkem 10 studií u 361 934 osob prokázali, že lidé s deficitem nebo insuficientní hladinou vitamínu D měli vyšší riziko nemoci Covid-19 a osoby covid pozitivní měly nižší hladinu D vitamínu než osoby, u nichž infekce nebyla prokázána,“ poukázala na závěry.

Jiná obsáhlá analýza z letošního roku vyhodnocující data ze 17 studií u 2756 pacientů hodnotila vliv vitamínu D na úmrtnost u covidových pacientů.

„Deficit vitamínu D byl spojen se signifikantně vyšší mortalitou, vyšší hospitalizací na JIP a delší hospitalizací,“ sdělila profesorka Sovová.

„Další metaanalýzy prokázaly snížení potřeby umělé plicní ventilace při substituci vitamínu D,“ shrnula přednostka kliniky, jež se těmito metaanalýzami zabývala

I když mají publikované studie své limitace, podle profesorky Sovové je jasné, že doplňování vitamínu D vede u vysoce rizikové populace a u nemocných ke zlepšení prognózy nemoci Covid-19, i když zatím není zcela jasný vliv na celkovou mortalitu.

9. ročník Van and Truck Show v plumlovském kempu Žralok, 16. 7. 2022
Kamioňáci bavili na Van and Truck Show, rozjeli i "sexy myčku"

Vitamín D

Vitamín D je skupina látek, které patří mezi vitamíny rozpustné v tucích. Hrají nezastupitelnou úlohu v kalciofosfátovém metabolismu, protože jsou nezbytné pro správnou mineralizaci kostí.

Existují dvě formy vitamínu D, vitamín D2 a D3. „Vitamín D3 je syntetizován pomocí slunečního světla v kůži a nachází se v rybím oleji. Vitamín D2 je syntetizován z ergosterolu a nachází se například v kvasnicích. Podle známých patofyziologických mechanismů je většina vitamínu D tvořena v kůži a malá část tvoří příjem potravou,“ připomněla přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc Eliška Sovová.

Nejlepší potravní zdroje vitamínu D tvoří tresčí játra, tučné ryby, vajíčka, mléčné výrobky.

Doporučený denní příjem je 400-800 IU (mezinárodních jednotek). V době zvýšení potřeby pak autoři doporučují u zdravých osob 800-1000 IU.