Novostavba ponese označení P4 a vyroste v jižní části areálu nemocnice, kde bude navazovat na moderní ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky. Stát bude 325 milionů korun, bez DPH, a hotovo by mělo být na přelomu let 2025 a 2026.

„Všichni bohužel víme, že nádorových onemocnění stále přibývá a jejich léčba je velmi závislá na odpovídajících podmínkách, včetně komfortního a moderního prostředí. K tomu by měl významně přispět právě nový pavilon,“ sdělil ředitel FN Olomouc Roman Havlík s tím, že modernizace a zkapacitnění zázemí pro onkologickou péči je jednou z priorit vedení nemocnice.

V nové, šestipodlažní budově bude umístěna ambulantní část Onkologické kliniky FN.

„Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity chemostacionáře a zvýšení kapacity našich ambulancí,“ sdělila primářka Onkologické kliniky Hana Študentová.

„Nadále chceme udržet také oddělení preventivní onkologie od akutních provozů; její ambulance se bude nacházet v přízemí a docházet sem budou pacienti po úspěšné onkologické terapii a také zájemci o preventivní programy časného záchytu nádorového onemocnění,“ uvedla primářka.

V novém onkologickém stacionáři se počítá i s paliativní ambulancí nebo sálkem pro zavádění cévních vstupů. Pracovny zde budou mít psychologové a fyzioterapeut.

Nové prostory podle přednosty kliniky umožní rozšíření indikací v rámci celého spektra onkologických diagnóz. „Navíc jednotlivé části léčebného procesu budou individuálně zacíleny, pro konkrétního pacienta bude zvolena ‚léčba šitá na míru‘ s cílem optimálního výsledku a za udržení co nejvyšší kvality jeho života,“ poukázal šéf Onkologické kliniky Bohuslav Melichar.

Součástí investice je i parkoviště s kapacitou 134 míst, rekonstrukce a prodloužení přístupové komunikace ve směru od parkoviště u Neurologické kliniky.

„Současně dojde k propojení se stávající komunikací před Dětskou klinikou,“ přiblížil změny v jižní části areálu nad Brněnskou ulicí vedoucí odboru investic nemocnice František Valíček.

Na stavbu s předpokládanou cenou 325 milionů korun (bez DPH) přispěje Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR částkou v celkové výši 217,9 milionu korun.