Kdyby musela krajská metropole peníze vracet, bylo by to pro její rozpočet likvidační.

Rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě začalo v roce 2004 a skončilo o pět let později. Radnice investovala více než 1,7 miliardy korun, přičemž dotace z EU činila šest set dvacet milionů.

Během rekonstrukce město podepsalo smlouvu se společností Moravská vodárenská na pronájem vodovodní a kanalizační soustavy na třicet let.

To se nelíbilo evropským komisařům, kteří tvrdili, že délka pronájmu není v souladu s unijními podmínkami, které muselo město splnit, aby dotaci získalo.

„Z vyjádření Evropské komise z 11. března 2011 nakonec vyplývá, že bruselští úředníci uznali naše argumenty. Ačkoliv se nám to jevilo od počátku zcela evidentní, teprve po mnohaletém úsilí se nám podařilo prokázat, že jsme žádné podmínky neporušili. Evropská komise nakonec uznala, že uzavřené podmínky nebyly v rozporu s legislativou tehdy platnou na území České republiky,“ vysvětlil primátor města Martin Novotný s tím, že tak pro vedení Olomouce skončilo pracovně a psychicky vysilující období.

„Odebrání dotace by totiž ohrozilo stabilitu městských financí,“ doplnil primátor.