„Hlavní důvod nebyl dostatečný počet hlasů. Pro každé usnesení je potřeba nadpoloviční počet všech členů, tento počet pro vydání změny stavební uzávěry ani pro ukončení celého procesu nebyl. Ani pro jedno usnesení nebylo šest hlasů,“ sdělil po jednání Aleš Jakubec, náměstek primátora, který bod předkládal.

Primátor města Olomouce Antonín Staněk doplnil, že radní ve středu pověřili náměstka Jakubce, aby ještě jednou prošel příslušná usnesení a předložil je na nejbližším jednání rady.

„Současně jsme se shodli na tom, že připraví koaliční jednání tak, abychom se pokusili najít nějakou shodu,“ uvedl primátor.

David Helcel: Odklad rozhodnutí mě netěší

Už od rána na rozhodnutí radních čekal David Helcel, zástupce Iniciativy občané proti Šantovka Tower. S dobrou náladou však z budovy magistrátu neodcházel.

„Odkládání rozhodnutí nás vůbec netěší. Hlavním hráčem v celé kauze zůstává pan primátor a naše iniciativa pevně věří, že nedopustí střet zájmů. Tedy, kdy jako ministr musí hájit zájmy druhé nejvýznamnější památkové rezervace v České republice a jako primátor tím pádem nemůže svým nečiněním podporovat výstavbu Šantovky Tower, která by rezervaci navždy a nevratně poškodila,“ sdělil.

Ve věci územního opatření o stavební uzávěře olomouckým radním vytkla nečinnost Rada Olomouckého kraje.

Začátkem června vedení olomoucké samosprávy totiž vyzvala, aby ve lhůtě do pěti měsíců vydali územní opatření o stavební uzávěře, nebo ukončili řízení.

„Materiál budu předkládat na dalším jednání rady, které je 14. srpna,“ doplnil Aleš Jakubec.