„Jde o další rozšíření velmi dobré spolupráce s lékařskou fakultou. Již vloni jsme uzavřeli smlouvu, která umožňuje studentům absolvovat praktickou část výuky na interním a chirurgickém oddělení v naší nemocnici," uvedl ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Lubomír Dobeš.

Jako první budou v pátek 22. června od 11.30 hodin na Klášterním Hradisku promováni doktory medicíny zahraniční studenti anglického programu General Medicine.

Letos končí v tomto programu 33 absolventů z Malajsie, Velké Británie, Indie či Indonésie.

Chod vojenské nemocnice promoce zásadním způsobem neovlivní.

„Pouze na oddělení ORL částečně omezíme plánované výkony, provoz ambulance ale zůstane beze změn," doplnil ředitel Dobeš.

Promoce studentů LF UP dříve probíhaly v historické aule filozofické fakulty, v posledních letech pak v sále právnické fakulty. Letos poprvé se uskuteční všechny hlavní promoce absolventů lékařské fakulty na Klášterním Hradisku.

Slavnostní sál s kapacitou 330 míst je pravidelně dějištěm řady koncertů, společenských, kulturních akcí a odborných sympozií.

Vedení nemocnice dokonce zvažuje, že by se v prostorách s unikátními freskami a sochami z 18. století mohly konat i svatební obřady.