Mezi kritérii nechyběly výzkumné výsledky škol či počty studentů, kteří získávají praxi v zahraničí. „Téměř každý náš student vyjíždí na stáže do ciziny a účastní se mezinárodních vědeckých a výzkumných projektů,“ podotkl děkan.

Není náhoda, že právě na katedrách chemie v Olomouci působí vůbec nejmladší profesorský sbor v České republice sedm profesorů ještě nemá padesát let. A udělení této akademické hodnosti znamená dosahovat dlouhodobě výzkumných i pedagogických úspěchů, patentovat výsledky výzkumů a publikovat v mezinárodních odborných časopisech.

„Zhmotněním této práce je vznik tří center vědy a výzkumu v Olomouci za evropské peníze, na jejichž budování se podílejí všechny katedry chemie na přírodovědě,“ řekl Juraj Ševčík. První z center se zabývá oblastí biotechnologií a zemědělského výzkumu, další transferem a vývojem high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe (nanotechnologie, chemický a optický výzkum) a třetí výzkumem molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění v medicínské oblasti.

Vznik center znamená příliv mozků i unikátních technologií a přístrojů do Olomouce.

„Postupně obsazujeme osm desítek míst špičkovými vědci z České republiky i zahraničí,“ nastínil Radek Zbořil, ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Druhou stranou stejné mince je dlouhodobá a pravidelná spolupráce s průmyslovou sférou.

„Technologie i know-how z Olomouce vyhledávají firmy z domova i z ciziny,“ doplnil Ivo Frébort, který řídí další pracoviště Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Tyto skutečnosti zvyšují prestiž olomoucké vědy a zároveň mohou být lákadlem pro studenty, postgraduanty či vědce, kteří volí místo svého dalšího studia či uplatnění.

Přírodovědecká fakulta však necílí jen na studenty středních škol. Dlouhodobě připravuje programy pro základní školy či rodiče s dětmi, ať už se jedná o Přírodovědný jarmark, Univerzitu dětského věku, různé soutěže a podobně.

V nejbližší době začne stavět nejen pro tyto cílové skupiny interaktivní návštěvnické centrum Pevnost poznání. To si klade za cíl zastřešit popularizační aktivity nejen v přírodovědných, ale i dalších oborech v rámci Univerzity Palackého a nabídnout veřejnosti komplexní projekt pro atraktivní a aktivní trávení volného času. (red)