„Nestěhujeme se, s vlastníkem Prefou Tec jsme uzavřeli nájemní smlouvu. Smlouva je na dobu neurčitou s tím, že jsou možnosti, jak ji ukončit,“ uvedl ředitel olomouckého úřadu práce Roman Chlopčík.

Úřad práce tak bude platit nájemné devatenáct set korun za metr čtvereční kancelářské plochy za rok.

„Je to cena, která je podložena znaleckým posudkem. Jako stát nemůžeme jít na jinou cenu, než jaká je podložená znaleckým posudkem. Je to cena obvyklá a jednání s vlastníkem probíhala korektně,“ pokračoval ředitel.

„Věc řeší náš právník, dohodli jsme se. Všechno k tomu bylo vedené. Zatím tam bude úřad v pronájmu a je otázkou času, co s budovou bude dál. Všechno řešíme na základě vzájemné dohody,“ řekl předseda představenstva společnosti Prefa Tec Otto Strmiska.

Z variant, ze kterých může úřad práce vybírat, však ještě nevypadla možnost areálu bývalých kasáren na Tabulovém vrchu.

„Probíhá ještě ekonomické vyhodnocení a posouzení celého objektu v Hněvotínské ulici a samozřejmě také rozhodnutí o případné investici do objektu. Stále je ve hře, je opravdu třeba se chovat ryze ekonomicky a počítat, co je výhodnější. Nájem je řešení situace, která nastala,“ vysvětlil Chlopčík.

„Je dobře, že jsme se dohodli a situace je stabilizovaná. Cokoli se v budoucnu stane, tak to budou kroky naplánované. Kdyby došlo k nějakým změnám, tak je nebudeme řešit za pochodu,“ doplnil.

Spor však není definitivně ukončený ani u soudu. Právní zástupce úřadu totiž podal dovolání k vrchnímu soudu.

„Udělali jsme právní analýzu a z našeho pohledu je důvod k dovolání k vrchnímu soudu. Myslím si ale, že je to v tuto chvíli skutečně ta poslední možnost,“ uvedl před časem Karol Siwek, ředitel ostravského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který za olomoucký úřad práce podniká právní kroky.

Spor o vlastnictví budovy úřadu práce ve Vejdovského ulici se táhne od roku 1996, kdy nástupce původního majitele Prefa Tec zpochybnila kupní smlouvu.

Předseda představenstva firmy Strmiska vysvětlil, že podle tehdy platného obchodního zákoníku nemohla akciová společnost převést právo hospodaření na stát.

Loni Krajský soud v Ostravě rozhodl, že vlastníkem budovy ve Vejdovského ulici je firma Prefa Tec, nástupce původního vlastníka – olomoucké Prefy.