Navržené úpravy včetně například proměny místa zásobování v prostoru před kostelem svatého Mořice musí schválit magistrát. Pokud projdou, začne rekonstrukce příští rok.

Prior by měl lépe splynout s okolím

Ateliér R přišel s několika možnostmi, jak dům opravit a citlivě začlenit do okolní zástavby. Architekti chtějí především odstranit negativní dopad areálu na okolí a změnit záporný postoj Olomoučanů k budově.

„Dům chceme radikálně přebudovat. Stavbu nelze odstranit, ale je možné ji zásadně změnit, včetně jejích současných brutálních dopadů na okolí. Chceme, aby s ním co nejcitlivěji splynul," řekl architekt Miroslav Pospíšil z olomouckého Ateliéru R, který chystá podobu plánované rekonstrukce.

„Jedním z klíčových témat rekonstrukce je například řešení zásobování. Naší prioritou je, aby prostranství u kostela sv. Mořice nemělo charakter zásobovacího traktu obchodního domu. To je také jedna z věcí, které je potřeba řešit společně s městem,“ dodal.

„Jsme na začátku. Máme vytvořenou studii a naši koncepci investor schválilV této chvíli připravujeme podklady pro jednání s pracovníky magistrátu, abychom jim představili navrženou koncepci a popřípadě v návrhu zohlednili jejich připomínky. Sdělíme si tedy navzájem své představy a pokusíme se najít nejvhodnější řešení,“ uvedl Pospíšil.

Obchoďák běhěm přestavby zavřou

Nákupní centrum bude po dobu opravy uzavřeno. Zatím nikdo nemůže říct, na jak dlouho.

„Opravy se nedají dělat za provozu. Velikost investice i doba rekonstrukce budou záležet na rozsahu prací. Jelikož chceme přebudovat vše, tak předpokládám, že náklady budou vysoké,“ předeslal Jiří Rozlívka, ředitel obchodního domu Prior.

Opravu čeká martyrium schvalování

Magistrát se k projektu přestavby musí vyjádřit, protože Prior je v památkově chráněné zóně Olomouce.

„Zatím jsme projekt neviděli, ale určitě to budeme projednávat. Samozřejmě že nás zajímá, jakým způsobem naloží architekti s budovou a s jejím přilehlým okolím,“ reagovala Vlasta Kauerová, vedoucí oddělení památkové péče magistrátu.

„Koncepci architekta Pospíšila jsme přijali, ale musí ji ještě schválit akcionáři, kteří s ním na návrzích spolupracovali. Pak může začít martýrium různých jednání a schvalování,“ sdělil ředitel Prioru.

Stavba ve stylu brutalismu

Obchodní dům Prior je postavený ve stylu takzvaného brutalismu, což je architektonický styl z 50. až 70. let minulého století. Název vychází z francouzského betón brut (drsný beton). Použitý beton má strukturu získanou odléváním do záměrně drsného a hrubého dřevěného bednění.

Olomoucký Prior vznikl v letech 1972 až 1982 podle návrhu brněnského architekta Jana Melichara. Objekt je situován přímo ve středu městské památkové rezervace na území s prokázaným osídlením už od mladší doby kamenné.

Při průzkumu staveniště archeologové našli například základy románské rotundy a výjimečně dobře dochované základy románského zděného domu – hypotetické pozůstatky velmožského dvorce nejspíše z 11. století.

Lucie Bukvová