Prostředky na chod jediného zařízení tohoto typu v Olomouckém kraji se však shání jen obtížně.

Kraj na mobilní hospic přispívat nehodlá. Do budoucna plánuje vlastní obdobný projekt.

Část specializované péče, jež je určena především pro vážně nemocné pacienty, kteří před sebou mají méně než tři měsíce života, prozatím hradí různé jiné dotační tituly či příspěvky.

„O dotaci od Olomouckého kraje jsme žádali již několikrát, bohužel nám pokaždé byla z nějakého důvodů zamítnuta. Kromě práce lékařů, sester a dalších kvalifikovaných pracovníků poskytujeme rodinám i kompenzační pomůcky. To všechno je finančně náročné a ze spoluúčasti klienta se naše náklady nepokryjí,“ vysvětlila ředitelka organizace Nejste sami mobilní hospic Kateřina Tichá s tím, že klient za denní péči mobilního hospicu platí 500 korun.

„Vždy se však snažíme s klientem domluvit a u sociálně slabých rodin je možné částku snížit po vzájemné dohodě. Ještě se nestalo, že bychom někoho odmítli,“ doplnila Kateřina Tichá.

Některé obce přispívají

Služby mobilního hospicu, jež dojíždí do rodin v okruhu 40 kilometrů od Olomouce, se snaží podporovat některé obce v jeho dosahu.

„Pravidelně přispíváme kamennému hospicu na Svatém Kopečku. Několik našich občanů už jeho služeb využilo a uvědomujeme si, že v některých případech mohou být pro lidi vhodnější služby mobilního hospicu. Proto jsem se rozhodli, že hospic Nejste sami podpoříme,“ řekl starosta obce Skrbeň Tomáš Spurný.

Na jediné zařízení, které v současné době poskytuje specializovanou péči přímo doma u dětských i dospělých pacientů, se v krajském rozpočtu peníze nenašly.

Hejtman: Připravujeme koncepční projekt

Podle hejtmana Ladislava Okleštka se chce kraj v rámci hospicové péče vydat jiným směrem.

„Olomoucký kraj chce spolupracovat s Arcidiecézní charitou a nemocnicemi Olomouckého kraje, které jsou pronajaty soukromému poskytovateli zdravotní péče Agelu. Připravujeme projekt na kamenný hospic, mobilní hospic a ambulantní hospic, který by měl být spuštěn začátkem příštího roku. Nyní se chceme soustředit na to, aby byla celá věc koncepční a koordinovaná a zasáhla všechny oblasti paliativní péče jako takové,“ vysvětlil hejtman Ladislav Okleštěk.

Prostor pro mobilní hospic, který poskytuje péči dětem i dospělým, však podle garanta dětské paliativní péče Nejste sami Lumíra Kantora, v kraji rozhodně je.

„Hospic už si získal své místo a pomohl desítkám dospělých umírajících i jejich blízkým. Je to specifická služba. A jeho místo vedle skvělého kamenného hospicu na Svatém Kopečku nebo třeba velmi dobré a desetiletí zaběhnuté arcidiecézní Charity je jednoznačné. Vyplňuje určitou mezeru v olomoucké komunitě a dělá to dobře,“ řekl na závěr senátor a primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Kantor.

Mobilní hospice v kraji
Lidé v Olomouckém kraji mohou využít také služeb Charity Zábřeh či Charity Přerov, které v rámci domácí hospicové péče nabízí obdobné služby.
Organizace Nejste sami však jako jediná v Olomouckém kraji poskytuje úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny. Hospicové služby poskytuje vysoce kvalifikovaný tým, který přistupuje k nemocnému a jeho rodině komplexně a soustředí se na všechny stránky jeho života.

Paliativní péče
Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo v konečném stádiu. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče respektuje přání pacienta a jeho rodiny.