Tam, kde je to možné, se agendy provádějí klasickými papírovými zápisy z jednání. Například odbor sociálních věcí i nadále poskytuje občanům běžnou sociální práci a pomoc potřebným včetně fungování azylových zařízení. V příštím týdnu bude dokonce v omezené míře obnoven provoz senior klubů.

Matrika přijímá žádosti od rodičů novorozenců přímo v porodnicích, výdej hotových rodných listů se ale zdrží.

Lidé si také budou moci vyzvednout nový občanský průkaz nebo cestovní pas u žádostí, které úředníci přijali ještě před kybernetickým útokem. Týká se to rovněž agendy řidičských průkazů a motorových vozidel. Webové stránky města a sociální sítě fungují.

Nadále jsou mimo provoz všechny online rezervační systémy. Pracovníci evidence obyvatel či agendy řidičských průkazů budou objednané klienty telefonicky kontaktovat a informovat je o zrušení termínu, aby byly eliminovány zbytečné cesty občanů na úřad.

Po dobu dvou týdnů nebude možné platit na pokladnách hotově místní poplatky, elektronické platby stále fungují. Občané se zatím nedovolají na pevné telefonní linky v budovách Hynaisova 10 a Namiro. Mobilní telefony na tato pracoviště fungují, jsou uvedeny na webu města.

Kybernetický útok částečně zasáhl také agendu městské policie i městských hřbitovů. Mimo provoz jsou například platby parkovného prostřednictvím sms nebo mobilní aplikace. 

Co funguje? 

- matrika příjímá žádosti o zápis, výdej rodných listů se ale zdrží

- bude možné vyzvedávání občanských průkazů a pasů u žádostí podaných před kybernetických útokem (do středy 7. dubna)

- vydávání řidičských průkazů a evidence motorových vozidel u žádostí podaných před kybernetických útokem (do středy 7. dubna)

Co nefunguje?

- mimo provoz všechny on-line rezervační systémy na přepážky magistrátu

- mimo provoz pevné telefonní linky v budově magistrátu v Hynaisově ulici a v budově Namiro

- platba parkovného přes SMS nebo mobilní palikaci