Závěrečným účtem za rok 2015 se ve čtvrtek zabývali krajští radní.

„Finančně se nám loňský rok velmi povedl. V oblasti příjmů jsme načerpali kolem 12 miliard korun, ve výdajích je to zhruba podobné," řekl hejtman Rozbořil.

Část přebytku už kraj zapojil do rozpočtu, finance nově přerozdělil na nutné výdaje, nejvíce na dopravu a silniční hospodářství.

Zároveň je potřeba snižovat dluh a ponechat rezervu na příští roky.

„Opakuje se, že Olomoucký kraj je zadlužený nejvíce. V programovém prohlášení jsme si řekli, že nebudeme rozpočet zatěžovat žádnou další půjčkou, což se povedlo. Za dobu před naším volebním obdobím se načerpalo dohromady 4,5 miliardy korun, v letech 2013 až 2016 se splatí 838 milionů korun. S předchozími splátkami je to dohromady asi miliarda," sdělil hejtman.

Ke konci letošního roku bude zadlužení Olomouckého kraje 3,660 miliardy korun.

Hejtman takový vývoj označil za pozitivní.

„Musím upozornit, že nás čeká rok, kdy se začnou čerpat evropské peníze. Předpokládáme zůstatek, aby mohla nová krajská vláda rozjezd projektů bez problémů zahájit. Všechny peníze se poskytují až následně, bude proto potřeba hodně stovek milionů na předfinancování a spolufinancování," zmínil nutnost podílet se minimálně patnácti procenty.

Nejlepší výsledek za poslední roky

O tom, kolik peněz vloží do přebytku pro následující krajské vedení, se bude rozhodovat koncem měsíce.

Hospodařením Olomouckého kraje za minulý rok se dva měsíce zabývali kontroloři ministerstva financí.

Jako každoročně prověřovali rozpočtové hospodaření, finanční operace, nakládání s dotacemi z Evropské unie i nakládání s majetkem nebo veřejné zakázky.

„Nebyly zjištěny žádné závady. To je pozitivní zpráva nejen pro samotné hejtmanství, ale také pro všechny obyvatele regionu. Jde navíc o nejlepší výsledek za poslední roky," zmínil Rozbořil.