"Rytířský titul uděluje Česká lékařská komora mimořádným osobnostem z řad lékařů, které svou vědeckou prací významně přispěly k rozvoji medicíny a svým morálním jednáním jsou příkladem pro své kolegy," objasnila mluvčí olomoucké univezity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Emeritní přednosta I. chirurgické kliniky lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc Vladimír Král vstoupil do lékařské síně slávy jako její pětadvacátý člen. Slavnostní akt se odehrál v pražském Břevnovském klášteře.

"Profesor Král má jméno doma i v zahraničí. Publikoval více než 160 vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech a patří k zakládajícím členům České lékařské komory. Má také velkou zásluhu na rozvoji olomoucké transplantologie," doplnila mluvčí univerzity. Jednaosmdesátiletý expert na Univerzitě Palackého stále učí budoucí lékaře.