Sedmapadesátiletého Josefa Nuzíka na arcibiskupský stolec v Olomouci jmenoval papež František, stalo se tak rok a půl po odchodu bývalého olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera do funkce pražského arcibiskupa.

V olomouckém dómu jméno nového arcbiskupa v pátek oficiálně oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Josef Nuzík pochází stejně jako jeho předchůdce Jan Graubner ze Slovácka, z početné rodiny jedenácti dětí. Po maturitě pracoval několik let jako soustružník, kněžské svěcení přijal po studiích na bohosloveckých fakultách v Praze a Olomouci v roce 1995.

Jako kněz působil ve farnostech především na východní Moravě, od roku 2005 pak na různých pozicích v sídle arcidiecéze v Olomouci, v roce 2017 se stal pomocným biskupem olomouckým. V nedávném rozhovoru pro Olomoucký deník prozradil, že má rád italskou kuchyni, procházky v olomouckých parcích i výšlapy v horách.

Intronizace nového arcibiskupa, tedy uvedení do úřadu, je v plánu na sobotu 13. dubna. Další podrobnosti o záležitostech souvisejících s převzetím arcibiskupského úřadu arcibiskupství zveřejní později.

Arcibiskup Nuzík: Ve své službě spoléhám na Boha  

Po slavnostním slavnosti v katedrále svatého Václava měli novináři možnost položit nově jmenovanému olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi několik otázek:

Jaké jsou vaše první pocity?
Pan nuncius mi to oznámil asi před dvanácti dny. I když mi tu a tam někdo říkal, jestli nebudu olomouckým arcibiskupem já, nepřipadám si, že bych na tuto službu měl. Ani předtím jsem žádnou službu nepřijímal s tím, že Žádnou službu ani předtím jsem nepřijímal, že bych na něco měl. Spoléhám na Boha.

Když bylo oznámeno vaše jméno, následoval dlouho trvající potlesk, a i poté se lidé spontánně řadili, aby vám pogratulovali. Jaké to je vidět podporu věřících?
Jsme za ni rád. Když jsem jezdil jako pomocný biskup po diecézi, vždycky jsem byl vděčný a vnímal jsem odezvu lidí. Je to chování, které mají věřící ke svému pastýři. Byl bych rád, aby to tak zůstalo.

Vaše heslo zní Hlásat radostnou zvěst. Jako konkrétně ho chcete naplňovat?
V dnešní době každý den zaznívá spousta smutných zpráv, zpráv, které nahánějí lidem strach, vzbuzují úzkost, obavy. Evangelium takto nemluví. V něm zní pořád Nebojte se, Bůh je při vás, zvládnete to. Jak říká žalmista ve 23. žalmu, I kdyby jste šli temnotou rokle, budu s vámi. To je ta radostná zvěst. Člověk potřebuje cítit oporu. To by měl dělat i arcibiskup na Moravě.

PŘEČTĚTE SI ROZHOVOR s Josefem Nuzíkem

Pomocný biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík
S biskupem Nuzíkem o prázdných kostelích, chuti na pizzu i procházkách s AirPody

Ve svých prvních slovech po jmenování biskup Nuzík vyjádřil poděkování za důvěru, kterou novým úřadem dostává: Bohu, ale také papeži Františkovi a apoštolskému nunciovi i celé nunciatuře, která proces jmenování vedla.

„Děkuji i vám všem, milí bratři a sestry, kteří jste se více než rok a půl na tento úmysl modlili. Možná se vám ta doba zdála už i dlouhá, byla ale důležitá – prosili jsme za potřebné vlastnosti pro diecézního biskupa. Vím, že je nemám, ale chci do nich s Boží pomocí dorůstat,“ zmínil také biskup Nuzík a dodal: „Budu vám vděčný za spolupráci, trpělivost a podporu lidskou i duchovní.“

Připomenul mimoto, že jmenování přichází jen pár dní před svátkem sv. Cyrila a Metoděje, jak ho slaví světová církev.

„Soluňští bratři poukazují na naše kořeny a stojí u základů života z víry na Moravě, a tato víra je i po staletích vzácným pokladem, v němž je možné nacházet světlo a sílu také pro naši dobu,“ zdůraznil biskup Nuzík a dodal, že navazovat chce i na práci dalších svých předchůdců, a zejména arcibiskupa Jana Graubnera, se kterým 13 let spolupracoval jako generální vikář.

„Současná doba není jednoduchá, zároveň nám ale Bůh nabízí řadu možností, jak zvládnout svůj život osobní i rodinný. Věřím, že je s jeho pomocí objevíme a také se o ně budeme dělit s lidmi kolem nás,“ uzavřel svůj první pozdrav věřícím.

Rozloučení s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v katedrále sv. Václava v Olomouci, 30. června 2022
S arcibiskupem Graubnerem se loučil našlapaný olomoucký dóm, přijela celá Morava

Duchovní správci farností se dnes žádají, aby ve svých farnostech zajistili vyzvánění zvonů po dobu 10 minut, v pátek 9. února mezi 13. a 18. hodinou, podle místních možností a vlastního uvážení. "Zároveň se prosí o vyvěšení diecézního praporu od chvíle, kdy zprávu o jmenování obdrží, až do soboty 18.00. Všichni věřící se pak prosí o modlitbu za nově jmenovaného arcibiskupa a jeho působení," sdělil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Mons. Josef Nuzík (* 1966)

Pomocný biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef NuzíkJosef NuzíkZdroj: Deník/Daniela Tauberovápochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu.

Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem.

V červenci roku 2017 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým, v létě roku 2022 byl po odchodu arcibiskupa Graubnera do Prahy zvolen administrátorem arcidiecéze a 9. února 2024 ho papež František jmenoval novým arcibiskupem.

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké