Tavel byl zároveň jediným kandidátem na tuto funkci. Výsledek volby musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Nový děkan chce navázat na práci svých předchůdců.

„Mám velkou výhodu v tom, že zde není třeba dělat žádná nepopulární opatření. Spíše budeme přemýšlet o tom, k čemu chceme fakultu dovést v příštích letech, jaké místo máme jako teologická fakulta ve společnosti, v církvi, v Olomouci," uvedl Tavel po svém zvolení.

Zasadit se chce například o větší míru otevřenosti fakulty vůči církvi i celé společnosti.

Tavel na Univerzitě Palackého vede Institut sociálního zdraví, který se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví se zvláštním důrazem na sociální determinanty a nerovnosti.

Působí také jako prorektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií, vedle toho je terapeutem a duchovním.

Od roku 2000 žije v Rakousku, kde je představeným dominikánského kláštera. Ve slovenské dominikánské komunitě zodpovídá za vzdělávání a osobnostní rozvoj kněží.

Děkanka už potřetí nemohla

Pro nového děkana hlasovalo osm z 11 přítomných senátorů v prvním kole volby. Ke zvolení byla nutná nadpoloviční většina hlasů všech senátorů. Jedním z nich je i samotný Tavel, který se ale volby nezúčastnil. Jeho funkční období je vymezeno lety 2014 až 2018.

Vzhledem k provázanosti teologické fakulty s církevně – právními předpisy schvaluje výsledek volby akademického senátu Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. Kontakt s ní zajišťuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je garantem fakulty z církevního hlediska.

Osmačtyřicetiletý Tavel vystřídá ve funkci dosavadní děkanku Ivanu Vlkovou, která vede fakultu od roku 2006. V září končí její druhé funkční období, kandidovat už proto nemohla.

V novodobé historii fakulty se v jejím vedení tak vystřídalo pět děkanů. Od znovuobnovení v roce 1990 ji vedli Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros a Petr Chalupa a Vlková.

Kdo je Peter Tavelnarozený 1966 v Trebišově (Slovensko)
římskokatolický kněz, člen dominikánského řádu
vystudoval stavební fakultu v Košicích a také psychologii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci
absolvoval psychoterapeutický výcvik
přednáší psychologii v Trnavě, Olomouci a Praze
přes 10 let žije v Rakousku, kde se v rámci hospicu a domova duchodců věnuje umírajícím pacientům (kof)