V 16 hodin se rozsvítila světelná trikolora na průčelí olomoucké radnice, před budovou byla vystavena plastika na motivy havlovského srdce. O hodinu později se rozzářilo trojicí barev české národní trikolory také průčelí poutní baziliky Navštívení Panny Marie.

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

„Význam 17. listopadu 1989 si společně s obyvateli Olomouce chceme připomenout slavnostním nasvícením baziliky na Svatém Kopečku v barvách trikolóry,“ řekl za farnost a premonstráty na Svatém Kopečku farář Adrián Zemek.

Akci společně připravila Matice Svatokopecká, komise městské části Svatý Kopeček, oddělení kultury olomouckého magistrátu a svatokopecká farnost. Svatý Kopeček nebyl jako slavnostní místo pro včerejší svátek vybrán náhodou.

„Prostor před bazilikou patří nejen k nejatraktivnějším místům v Olomouci, ale má vztah i ke svobodě. Vždyť právě zde se v roce 1995 setkal s mladými lidmi papež Jan Pavel II., jehož podíl na pádu komunismu je neoddiskutovatelný,“ řekla Markéta Záleská, náměstkyně primátora.