Aktuální údaje zveřejnil nyní Český statistický úřad (ČSÚ).

Podle něj žilo v Olomouckém kraji k 30. září přesně 634 966 obyvatel.

Pokles nepostihl jedině Olomoucko, kde počet obyvatel naopak roste – k poslednímu zářijovému dni mělo 233 569 obyvatel, což je o 377 více než na začátku roku.

Počty přistěhovaných převážily počty těch, kteří z Olomoucka odešli, stejně tak se projevil plusový přirozený přírůstek daný převahou narozených dětí nad zemřelými.

Nejvýraznější snížení počtu obyvatel zasáhl okres Jeseník.

Postupné snižování stavu populace Olomouckého kraje je již dlouhodobý trend.

Obyvatelé Olomouckého kraje od ledna do konce září 2015. Zdroj: ČSÚ

Obyvatelé Olomouckého kraje od ledna do září 2015