„Pokud se nenajde někdo, kdo by nám pomohl, budeme mít vážné finanční problémy,“ říká Zuzana Hrobařová, projektová manažerka občanského sdružení Jitro.

Problémem jsou peníze.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sice Jitru letos přiznalo dotaci přes tři miliony korun, peníze však na pokrytí mezd celého roku stačit nebudou.

A to i přesto, že někteří zaměstnanci dostanou výpověď a u ostatních se sníží pracovní úvazky.

Po dvaceti letech fungování teď hrozí, že neziskové zařízení, které například nabízí komplexní péči pro postižené děti a dospělé, denní stacionáře, rehabilitace, masáže a další fakultativní služby, skončí.

„Jsme v situaci, kdy dostaneme zhruba o dva miliony méně, než o co jsme žádali. Žádost podáváme každý rok a nikdy nevíme, kolik nakonec dostaneme. Většinou se další část dotovala z plateb uživatelů, máme i provozní příspěvek, ale zbytek si musíme poshánět,“ vysvětlila Hrobařová.

Největším objemem z celkového rozpočtu, který pro letošní rok po škrtech činí asi šest milionů tři sta, jsou mzdy. Něco málo přes pět milionů korun. Přitom hrubá mzda zaměstnance je třináct tisíc sedm set korun.

„Úvazky budeme snižovat o dvacet hodin měsíčně, zůstane dvacet zaměstnanců, tři dostanou výpověď. To nám udělá necelého půl milionu, ale řešíme kde vzít zbývající peníze. Pokud se nenajde někdo, kdo by nám pomohl, vzniknou vážné finanční problémy jak tuto sociální službu udržet. Na výplaty vám dá málokdo. Dvacet let fungujeme jako sociální služba potřebná a nezastupitelná. Ve městě je několik stacionářů, ale jsme jediní pro osoby s kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra,“ podotkla ředitelka Jitra Dana Snozová.

Sdružení napsalo na ministerstvo žádost o navýšení dotace a minulý týden rozeslalo rodičům klientů informační email. Mimo jiné se v něm píše, že od března ruší fakultativní službu snídaně a svačiny.

„Dceru jsem na doporučení dala do Jitra a je tady spokojená. Neumím si představit, že by skončilo. V Olomouci podobné zařízení není, musela bych nechat zaměstnání, přihlásit se na úřad práce, abych se o dceru mohla starat,“ řekla Eva Kolářová, matka sedmnáctileté Kateřiny.

Ministerstvo: Peníze nejsou

Podle ministerstva však není v současné době navýšení možné, nejsou totiž žádné volné prostředky, z nichž by bylo možné dotaci navýšit.

„V rámci dotačního řízení jsou pouze vymezena dvě procenta, aktuálně asi 130 milionů korun pro celou republiku, na druhé kolo dotačního řízení, v němž bude možné podpořit nově vzniklé sociální služby či navyšování kapacit sociálních služeb a také dofinancovat sociální služby stávající. Druhé kolo dotačního řízení se uskuteční v květnu letošního roku,“ uvedla Táňa Švrčková zástupkyně tiskové mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že úřad dotace poskytuje na základě spolupráce s kraji.

„Občanské sdružení Jitro bylo v loňském roce z dotace podpořeno ve výši 3 800 000 korun, v letošním roce dotací ve výši 3 050 000, což je pokles o asi dvacet procent. Dotace ze státního rozpočtu představuje u sdružení asi čtyřicet tři procent rozpočtu služby. Ve srovnání s průměrem je to poměrně vysoká relace. Dotace od ministerstva nejsou jediným zdrojem příjmů pro daná zařízení, zejména u služeb péče se počítá s úhradami uživatelů z prostředků příspěvku na péči,“ doplnila Švrčková.

Vedení sdružení teď čeká na oficiální odpověď z ministerstva a chystá se obrátit na Olomoucký kraj a město Olomouc.

„Ministerstvo vychází z toho, že bychom zbytek měli vybrat od uživatelů. Ale jakékoli zvýšení by bylo rychlým koncem sociální služby. Uživatelé nejsou ochotni reagovat na zvýšení cen,“ reagovala Hrobařová.

„Ve čtvrtek se bude konat komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce a asi nebudeme jedinou organizací, která dostala tak málo peněz. Všechny sociální služby bychom se mohli spojit a napsali bychom nějaký protestní dopis,“ dodala.

Kraj: O samostatné dotaci na sociální služby neuvažujeme

Odbor sociálních věcí Olomouckého kraje Olomouckému deníku odpověděl, že úřadu jsou známy problémy, vznikající poskytovatelům sociálních služeb v souvislosti s objemem finančních prostředků, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu těmto subjektům.

„Lze dodat, že pro rok 2011 bylo finančních prostředků nejméně od roku 2007. Komise Rady Asociace krajů ČR neustále upozorňuje na nedostatek financí v sociální oblasti a průběžně vyjednává s MPSV o navýšení této kapitoly ze státního rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme předpokládali tyto problémy, žádali jsme poslance a senátory zvolené za Olomoucký kraj o podporu při projednávání státního rozpočtu, aby tato položka byla navýšena. Což se však bohužel nestalo. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému vývoji příjmové strany rozpočtu však Olomoucký kraj o vyhlášení samostatného dotačního titulu na spolufinancování sociálních služeb zatím neuvažuje,“ informoval ze sociálního odboru Krajského úřadu Zbyněk Vočka.

Občanské sdružení Jitro v současnosti navštěvuje asi padesátka klientů. Sedmatřicet z nich využívá Denní stacionáře, tedy službu, která zabezpečuje komplexní péči o postižené děti i dospělé.

Dalších třináct klientů dochází na vybrané fakultativní služby, jako je například plavání, hipoterapie, rehabilitace či masáže. Někteří zároveň navštěvují i základní školu Credo, která v areálu sdružení sídlí.

„Budu se zajímat o to, jakým způsobem jsou zajištěné služby na území města a zda-li jsou dostupné. Jestliže by hrozilo, že některá služba bude muset uzavřít svůj provoz, tak určitě budu chtít organizaci posílit. Budu se tím zabývat,“ dodala náměstkyně olomouckého primátora Eva Machová.