Mezi exponáty je dobová mapa olomoucké diecéze a arcidiecéze či busta Rudolfova blízkého přítele a učitele Ludwiga Van Beethovena, mezi největší zajímavosti patří rodokmen habsburského a habsburko-lotrinského rodu od 17. století po současnost.

Výstava, která má za úkol připomenout dvousté výročí od zvolení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem, je přístupná zadarmo do konce července.

Její součástí jsou také exponáty v kryptě katedrály svatého Václava, kde bylo po smrti Rudolfa Jana uschováno jeho srdce. 

Rudolf Jan 

Olomoucký arcibiskup Rudolf JanNarodil se roku 1788 v Toskánsku. Jeho celé jméno zní Rudolph Johann Josepf Rainer. Byl šestnáctým, tedy posledním potomkem velkovévody Pietra Leopolda, mladšího syna Marie Terezie, a španělské princezny Marie Ludoviky. 

Do Olomouce přišel ve svých 31 letech. Pečoval o arcidiecézi, obnovil univerzitu, založil huť ve Vítkovicích nebo parkový prostor v Olomouci. Nese po něm jméno Rudolfova alej ve Smetanových sadech. 

V pořadí třetí olomoucký arcibiskup zemřel v červenci 1831 v Badenu u Vídně v pouhých 43 letech.

Na přání Rudolfa Jana bylo jeho srdce uloženo v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci.