Ulice byla kdysi potřebnou cestou z významné osady v předhradí přemyslovského hradu k západu, po které postupovalo osidlování směrem k budoucímu městu. Postupně však ztrácela svou důležitost, protože se zvyšoval počet domů a jednotlivé lokality splývaly v jednu.

„Když se začalo ve třináctém století stavět město, tak se vytvořily jiné ulice, které spojovaly město s hradem, například Ostružnická nebo Pekařská. Kupci, obyvatelé a jiní návštěvníci začali používat jiné ulice a přestali po ní chodit. Tím pádem šenkýři, hokynáři a řemeslníci, kteří v ní sídlili, ztratili mnoho zákazníků, a tedy i šanci zbohatnout a ulice se stala méně frekventovanou, vyhledávanou a stala se ztracenou,“ vysvětluje olomoucký patriot a historik Milan Tichák, který se tématem názvů ulic zabývá.

Úředně se olomoucké ulice pojmenovaly v roce 1841, ale jen málokteré z nich zůstalo jméno až do této chvíle.

„Jde například o ulice Pekařská, Zámečnická nebo Ztracená. Ta dokonce během své existence nikdy nezměnila název, a to je známá už šest staletí, což můžeme považovat v Olomouci za vzácnost,“ popsal Tichák.

Později se sice ze Ztracené stala poměrně živá obchodní tepna městského centra, ale název jí už zůstal.