Olomoucké radnici se podařilo na rekonstrukce těchto tří škol získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Díky tomu vzniknou odborné učebny a cvičné kuchyňky. Třídy budou vybaveny pomůckami, počítačovou technikou a nábytkem,“ popsal náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

Nejrozsáhlejší stavební úpravy čekají Základní školu Gorkého, kde vybudují učebny přírodovědy, počítačů, jazyků, fyziky, chemie a také cvičnou kuchyň. Kromě nové elektroinstalace, vzduchotechniky, omítek a podlah se počítá také s výtahem ve dvoře budovy.

Náklady dosáhnou přibližně 22 milionů korun, dotace by přitom měla pokrýt 11,7 milionu.

Školáci ze základní školy Heyrovského po prázdninách usednou v moderní třídě na informatiku a budou využívat také dílnu s kompletním vybavením. Přístavbou v atriu vznikne pak nový výtah. Vše přijde na více než 6 milionů korun.

Stavební práce pokračují v Základní škole Náves Svobody, kde se modernizují učebny fyziky a informatiky, staví výtah a rekonstruuje zázemí personálu výdejny stravy. I tady náklady přesáhnou částku 6 milionů korun.

Stavební firma pracuje od konce května v Základní škole Rožňavská. Nová střecha tamní tělocvičny bude jednoplášťová a zateplená. Společně s dalšími stavebními úpravami si její položení vyžádá přes 3,6 milionu korun.

Běžné opravy a údržba probíhají během letních prázdnin ve všech olomouckých školách.

„Na opravy sociálního zařízení, osvětlení, podlah, jídelen, malování nebo údržbu zeleně školy vynaloží téměř 30 milionů,“ upřesnil Karel Konečný.