V nejbližších měsících se totiž bude pokračovat na už poslední etapě její proměny.

Po náročné rekonstrukci má elegantní stavba v sousedství restaurace Fontána sloužit pro kulturní a společenské akce a aktivity.

Přesun ze zámeckého parku

Výjimečný objekt, který je dokladem parkové architektury 19. století se postupně opravuje už od roku 2015, letos bude obnova dokončená.

„Jsem rád, že se nám díky spolupráci s Florou a dalšími donátory podaří po letech vrátit této cenné oranžerii původní podobu a ta se stane dalším místem, které budou moci návštěvníci olomouckých parků využívat,“ řekl investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Oranžerie, která je národní kulturní památkou, byla postavená ve 2. polovině 19. století dle versailleské předlohy a do olomouckých městských sadů se dostala v roce 1886, kdy ji sem demontovanou přestěhovali ze zámeckého parku ve Velké Bystřici.

„Oranžerie sloužila svému účelu coby domov pro bohaté sbírky vzácných exotických rostlin až do roku 1927, kdy byly otevřeny moderní palmové skleníky. Následně byla využívána spíše jako zázemí výstaviště, bývala zde například zámečnická či údržbářská dílna. Před zahájením rekonstrukce jí kvůli špatnému technickému stavu hrozila demolice,“ připomněl historii budovy mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Místo setkávání

Celkové náklady na finální etapu rekonstrukce jsou 9,8 milionu korun bez DPH.

„Z rozpočtu statutárního města Olomouce poskytneme dotaci ve výši 6 170 000 korun bez daně. Nijak jej to nově nezatíží, protože jsme s penězi na tuto investici počítali již při prosincovém schvalování rozpočtu,“ upřesnil Filip Žáček.

Sama Flora pak z vlastních zdrojů investuje 2,9 milionu korun bez DPH a menší částky v řádu stovek tisíc korun jí na dokončení rekonstrukce přidá i Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

První etapa oprav se uskutečnila v roce 2015 a její náklady byly 1 730 427 Kč bez DPH. Druhá etapa byla o rok později a její náklady byly 2 267 894 Kč bez DPH. Loni byla provedena třetí etapa oprav za 2 008 800 korun bez DPH a nyní je třeba provést repliky historických oken, instalaci vytápění, rekonstrukci dveří a cihelné dlažby.

„Po dokončení rekonstrukce bude historická oranžerie sloužit jako místo setkávání a jako prostor pro společenský a kulturní život, tak jako tomu ostatně bývalo kdysi i při původním využití oranžerie,“ nastínil budoucí využití náměstek primátora Aleš Jakubec.