Například Vojenská nemocnice Olomouc, kde v tuto chvíli ještě jsou volná lůžka na stávajících covidových odděleních, v příštím týdnu vyčlení dalších 15 až 16 lůžek.

Pro případ, že by se kapacity v příštích týdnech blížily stropu, již má kraj vytipovány rezervy.

Vojenská nemocnice má nyní 27 covidových lůžek na dvou odděleních. Ve čtvrtek dopoledne byla tři lůžka volná. V příštím týdnu bude mít připraveny další kapacity.

„Jednáme s krajským koordinátorem profesorem Havlíkem (ředitel FN Olomouc) a patrně v úterý budeme připraveni poskytnout dalších patnáct až šestnáct lůžek,“ sdělil Deníku ředitel vojenské nemocnice Martin Svoboda.

Péče o vážně nemocné s covidem. Ilustrační foto
637 nově nakažených za jeden den v Olomouckém kraji

Ve Fakultní nemocnici Olomouc bylo ve čtvrtek dopoledne hospitalizováno 12 pacientů s covidem na JIP lůžkách a 31 na standardních.

„Jsme připraveni uvolňovat další kapacity podle aktuální potřeby,“ řekl Deníku mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Lůžková kapacita v jednotlivých krajích je nepřetržitě monitorována a denně vyhodnocována v tzv. dispečinku intenzivní péče. Ten sleduje dostupnost lůžek typu JIP/ARO, lůžek s možností podávání kyslíku a dostupnou kapacitu nejdůležitějších přístrojů orgánové podpory, například přístroje pro umělou plicní ventilaci či přístroje pro nejtěžší případy selhání plic – tzv. ECMO, které využívají princip mimotělního oběhu. Každá nemocnice je povinna aktualizovat údaje minimálně jednou denně.

Ilustrační foto
Zdravotníci v karanténě chodí do práce, oddělení by to nezvládla

Umísťování pacientů vyžadujících přijetí na pracoviště intenzivní péče (JIP/ARO) je v každém kraji řízeno a koordinováno tzv. Krajským koordinátorem intenzivní péče – lékařem se specializací v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

„K dnešnímu dni je stav lůžkových i přístrojových kapacit celkově dostačující ke zvládnutí aktuálního počtu pacientů s Covid-19 vyžadující hospitalizaci. V některých krajích se systém dostává k hranicím pod 20 procent existující běžné kapacity,“ informoval v poslední zprávě Národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. Mezi těmito regiony zmínil i Olomoucký kraj.

I když zatím stačí stávající lůžkové kapacity v nemocnicích v regionu, olomoucké hejtmanství již vytipovalo možné rezervy.

„Tyto záložní lůžkové kapacity již byly v našem regionu vytipovány. Databázi má Ministerstvo vnitra. V případě potřeby se budou vyjednávat konkrétní detaily,“ sdělila Deníku mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.