Jonáš Harman se přihlásil do trojkolového výběrového řízení spolu s šesti dalšími uchazeči.

Komise hodnotila jednotlivé uchazeče na základě daných kritérií, předložené koncepce další činnosti organizace, včetně návrhů na zkvalitnění poskytovaných služeb i nové formy prezentace Moravské filharmonie, výsledků psychologických textů a ústního pohovoru.

„Výběrová komise se po hodnocení všech uchazečů jednomyslně shodla, že na pozici ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc doporučí Mgr. art. et MgA. Jonáše Harmana,“ sdělil náměstek primátora pro kulturu Pavel Urbášek a doplnil, že komisi, v níž měla svého zástupce i opozice a odborová organizace filharmonie, vítěz oslovil svou koncepcí, profesním životopisem i při ústním pohovoru.

Jonáše Harmana pak do funkce od 1. ledna 2018 jmenovala v úterý 26. září Rada města Olomouce.

S výsledkem výběrového řízení je spokojený i Vojtěch Pospíšil, odborář Moravské filharmonie Olomouc.

„Z ostravského a brněnského prostředí máme na pana Harmana samé pozitivní reference, takže věříme v dobrou budoucí spolupráci. S výsledkem jsme spokojení,“ řekl. 

Jonáš Harman tak nahradí Vladislava Kvapila, který k 1. červnu na funkci po čtyřiadvaceti letech rezignoval a zatím funguje jako zastupující ředitel. Odstoupil po nátlaku odborářů, kteří hrozili i stávkou, nelíbilo se jim, jak filharmonii vede.

Kdo je Jonáš Harman
Jednatřicetiletý Jonáš Harman z Ostravy je absolventem Hudební fakulty, obor hudební manažerství, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a další vysokoškolský diplom má z Vysoké školy múzických umění v Bratislave, kde absolvoval hru na tubu na Hudobné a tanečné fakultě.
Hudbě se věnuje jako muzikant, na částečný úvazek učí na Základní umělecké škole Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně, a doposud pracuje jako krizový manažer v tradiční české firmě na výrobu hudebních nástrojů.