Akce se koná jako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň je to vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení biskupství v Olomouci.

Hlavním bodem programu bude slavnostní mše svatá, které bude v olomoucké katedrále sv. Václava od 10 hodin předsedat arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním bude koncelebrovat světící biskup Josef Hrdlička.

„Nejstarší instituce na Moravě slaví své obnovení před 950 lety, kdy byl v Olomouci opět jmenován biskup. Výročí je však nejen příležitostí k pohledu do dějin, ale především možností zakusit, že místní církev je stále plná života," řekl arcibiskup Jan Graubner.

Olomoucký dóm, katedrála sv. Václava. Ilustrační fotoUvedl, že děkovné bohoslužby v katedrále se zúčastní zástupci farností, kterých je v diecézi 420.

Den otevřených dveří pak zve k prohlídce olomouckých kostelů, Arcibiskupského paláce i kurie či kněžského semináře, ale například také ke koncertům i ke vzájemnému setkání, které je otevřené nejen pro věřící.

„Právě na to se osobně nejvíc těším," poznamenal arcibiskup.

Po mši svaté bude prostor pro přátelské popovídání a poutní oběd. Před katedrálou příchozím nabídnou k občerstvení zdarma bagetu, ke které bude k dostání teplý čaj.

Prohlídka teologické fakulty

Zahřát se čajem bude možné na arcibiskupské kůrii, v Kněžském semináři, na Charitě, ve škole Caritas a na Základní škole sv. Voršily.

Odpoledne pak mezi 13 hodinou a 15.30 se věřící mohou vydat do otevřených církevních objektů, kde budou připraveny tři druhy programových nabídek.

„K prohlídce bude otevřena jak katedrála a ostatní olomoucké kostely, tak také budovy Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem či teologické fakulty," vyjmenoval otevřené památky biskupský delegát pro pastoraci Petr Bulvas.

Chrám sv. Michala v OlomouciSouběžně se uskuteční také množství prezentací, zájemcům se představí například charita, Maltézská pomoc, řada církevních škol všech stupňů či arcidiecézní centra pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi.

„Všichni budou mít pestře připravený program, který bude jakousi ochutnávkou toho, co ve své činnosti dělají," vysvětlil Petr Bulvas.

Třetí možností je pak podle něj využít příležitosti ke ztišení a modlitbě.

„K moderované adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle katedrály, v kostele sv. Mořice zase bude probíhat četba Božího slova doprovázená hudbou," poznamenal biskupský delegát.

Celodenní program bude zakončen společnou adorací a svátostným požehnáním od 16 hodin v olomoucké katedrále.

„Po celý den bude dále otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s malými dětmi, pro všechny účastníky bude připraveno malé občerstvení a teplý čaj a každý také při příchodu dostane brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám," dodal Petr Bulva. (paš)

Výběr z programu sobotního Dne arcidiecéze

Arcibiskupský palác

Od 12 do 15,30 bude možné projít s průvodcem historické části paláce i osobně se setkat s arcibiskupem Janem Graubnerem. Do arcibiskupského paláce potřebujete vstupenku, kterou zdarma obdržíte na informacích před katedrálou.

Kaple svatého Jana Sarkandera

Kaple bude od 13 do 15,30 otevřena k prohlídce i modlitbě. V této době bude přítomna i průvodkyně, která vás seznámí s životem sv. Jana Sarkandera i historií kaple.

Arcidiecézní muzeum

Od 12 hod je možné projít expozice arcidiecézního muzea. Ke vstupu potřebujete vstupenku, kterou zdarma obdržíte na informacích před katedrálou.

Kostel sv. Mořice

Program v kostele sv. Mořice začíná ve 13 hodin a bude věnován četbě Božího slova doprovázeného improvizací na varhany.

Celý program vyvrcholí v 15 hodin krátkým koncertem chrámového sboru z Velké Bystřice, jehož dramaturgie – staroslověnské liturgické zpěvy – poukáží na oslavy výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.

Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci

Den v mateřské škole: Hry, tvoření, vzdělávání, zpívání, malování, tancování, odpočinek na lehátku a vše, co k činnostem v mateřské škole patří.

Kněžský seminář

Arcibiskupský kněžský seminář se nachází v centru Olomouce na Žerotínově náměstí poblíž kostela sv. Michala.

Po skončení mše svaté se zájemci společně přesunou do Arcibiskupského kněžského semináře, kde bohoslovci, členové AMR (Arcidieczní ministrantské rady) a absolventi MiniForu (Ministrantské formace) připravili program.

Kompletní program je na www.ado.cz