Jakmile firma dokončí zimoviště a cesty pro návštěvníky, vrátí se do voliéry jeřábi mandžuští, panenští, bělošíjí, kondoři královští, krocanovití, havranovití a zoborožci kaferští.

Ve voliéře se objeví nové atraktivní prvky, například umělá skála.

„Oprava voliéry začala v roce 2018 a brzy se v ní návštěvníci projdou přímo mezi ptáky - bude totiž průchozí,“ lákala zooložka Libuše Veselá.

Vloni dělníci vyměnili pletivo voliéry zvané „Bábovka“ a natřeli celou konstrukci.

„V rámci opravy se odstranil sediment z rybníčku samotné voliéry a započala stavba umělých skal, napodobenin čedičových varhan,“ popisovala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Základní práce se podařilo dokončit ve čtvrtek. „Nový kabát voliéry přišel zahradu na prozatímní částku 2,2 milionu korun,“ informovala Gronská.

Nyní se čeká pouze na výstavbu zimoviště ptáků a cesty pro návštěvníky.

„Pak by ji obsadili jeřábi mandžuští, panenští, bělošíjí, kondoři královští, krocanovití, havranovití a zoborožci kaferští. Se zmiňovanými opeřenci se v průchozí voliéře budou moci návštěvníci setkat. Vyjma ne zcela přátelských kondorů královských. Vše nasvědčuje tomu, že přibydou i kriticky ohrožení ibisi skalní,“ představovala osazenstvo.

Voliéra byla dokončena v roce 1993. V prosinci téhož roku však nevydržela nápor velkého množství mokrého sněhu a zhroutila se.

„Firma postavila v průběhu roku 1994 voliéru znovu a ptáci sem byli vypuštěni opět další rok na jaře. Kostra nové voliéry zesílila a provedly se technické změny, které by případnému zřícení měly předejít,“ připomněla mluvčí.

Voliéra má v nejvyšším bodě výšku 15 metrů a její průměr je 45 metrů.  „Ptákům umožňuje díky velkému prostoru volný let,“ popisovala Gronská.