Podle primátora Antonína Staňka (ČSSD), který cenu představil, je jejím smyslem posílení patriotismu a respektu k tradicím.

„Cena nemá ambici zastínit nebo nahradit Ceny města Olomouce. Má vytvořit prostor pro ocenění obyvatel města, případně kolektivů za jejich přínos v oblasti hospodářského rozvoje, občanské společnosti a demokracie," řekl Staněk.

Ocenění chce připomenout výrazné osobnosti a vyzdvihnout malé a střední podnikatele z Olomouce.

„Jsou podle nás hybnou silou každé dobře prosperující ekonomiky a mimo jiné vytvářejí nabídku dobře placených míst," uvedl primátor.

Cenu udělí 6. září v obřadní síni radnice, tedy v den, kdy v roce 1919 předával vedení města předseda dočasné Správní komise Richard Fischer prvnímu zvolenému českému starostovi Karlu Marešovi.

Právě on bude spolu s prvním polistopadovým primátorem Milanem Hořínkem na plaketě vyobrazen.

Cenu mohou získat dvě osobnosti, také ale také nemusí být v daném roce udělena vůbec.