Podle něj totiž udělalo město před dvěma lety chybu při zadávání výběrového řízení na přebudování bývalého kina Jiskra v budově Základní školy Svatoplukova na gymnastickou tělocvičnu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tvrdí, že v podmínkách zakázky se objevila diskriminační podmínka. Nesměla se totiž přihlásit firma, která by zároveň byla subdodavatelem jiné společnosti účastnící se tohoto výběrového řízení.

„Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl v rozhodnutí Petr Rafaj z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Radnice připustila, že k pochybení skutečně došlo.

„V době, kdy ty zadávající podmínky vznikaly, vstupovala v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Ten, kdo zadávající podmínky sestavoval, udělal formální chybu," řekl mluvčí magistrátu Michal Folta.

Vzápětí ale dodal, že tento nedostatek regulérnost soutěže, jíž se účastnilo šest firem, neovlivnil. 

Radnice už pokutu zaplatila.