Zobrazení plodu na nejmodernějších ultrazvukových přístrojích nabízí Centrum fetální medicíny, které je součástí Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Budoucí rodiče si mohou odnést nejen trojrozměrný 3D snímek plodu, nýbrž i 4D záznam, tedy rozpohybované 3D snímky ukazující reálný pohyb miminka.

„Vloni se nám podařilo získat špičkové expertní ultrazvukové přístroje. Tímto vybavením je naše klinika unikátní v rámci celé České republiky,“ pochlubil se přednosta kliniky Radovan Pilka.

Detailnější pohled 

Díky moderním ultrazvukovým přístrojům pracujícím s 3D obrazem a jeho rozpohybovanou 4D variantou mohou odborníci miminko sledovat mnohem detailněji.

„Můžeme vidět, jak plod pohybuje končetinami, jeho srdeční činnost nebo zjistit například vývojovou vadu,“ popisoval profesor Pilka.

Klasický 2D ultrazvuk však zůstává pro lékaře důležitým pomocníkem.

„Není možná tak atraktivní pro rodiče, ale pro nás je stále důležitou diagnostickou metodou, která nám umožňuje odhalit vady, případný nedostatek plodové vody nebo zjistit, zda je miminko ve správné poloze,“ sdělil přednostka k tradiční metodě.

Celé tělíčko? Nejlépe mezi 12. a 16. týdnem

Pokud mají rodiče zájem o záznam celého těla miminka, je pro ně ideální čas k návštěvě Centra fetální medicíny FN Olomouc mezi 12. a 16. týdnem těhotenství.

„Potom už je tělíčko příliš velké a celé je nelze zobrazit. Na druhou stranu není zobrazení miminka v tomto čase příliš detailní,“ vysvětlila Martina Andrésová z olomoucké porodnice.

Od 24. týdne je podle odborníků zase ideální období k zobrazení obličeje.

DVD do rodinného archivu

Ultrazvukové zobrazení plodu trvá o něco déle než klasické vyšetření, zhruba 30 až 45 minut.

„Využívá se břišní ultrazvuková sonda, maminka ani miminko při tomto focení nejsou zatíženi žádným druhem záření,“ popisovala porodní asistentka Andrésová.

Záznam z ultrazvukového vyšetření plodu si mohou budoucí rodiče odnést domů do rodinného archivu. V případě fotografií vytištěný nebo uložený na USB, v případě videa pak zapsaný na DVD.

Zaplatí za to od 100 do 1000 korun, podle toho, zda chtějí pouze fotografie a v jakém provedení nebo také videozáznam.