Jiné budou například názvy dvou autobusových zastávek v Horce nad Moravou a Olomouci.

„Zastávka Horka, VOZ mění název na Horka, areál Delta. Fakultní nemocnice, Geriatrie se přejmenuje na Fakultní nemocnice, III. interní klinika,“ popsala mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Martina Krčová.

Z důvodu kapacitního omezení odstavných ploch na konečné zastávce Tabulový vrch bude v pracovní dny navýšen počet autobusů zajíždějících na Novou Ulici a Centrum Haná u linky číslo 16, na Novou Ulici a Aquapark u linky číslo 21, která plánuje obsluhovat i Centrum Haná.

DPMO vypraví nový noční spoj s návazností na železniční dopravu, vyjede ve 4:18 z Hlavního nádraží směrem na Ladovu.

Od 1. ledna zaznamenají změny také cestující na lince číslo 25. Upraví se jízdní řád i trasa, která bude vedena ve více variantách a začne zajišťovat obsluhu zastávek U Mlýna, Holice a Nový Dvůr.

Nové jízdní řády DPMO zde 

Posílené tramvaje

Novinky se týkají i tramvajového provozu. Drobné změny jízdních řádů se objeví u linky číslo 2 a 7.

Pro studenty byl navýšen počet garantovaných spojů na linkách číslo 2 a 4. Konkrétně se jedná o nedělní večerní tramvaje, kdy Dopravní podnik města Olomouce nasadí spřažené soupravy.

„K posílení spojů přistoupíme vždy poslední den pracovního klidu před pracovním dnem, kdy bude probíhat výuka na vysokých školách,“ doplnila Krčová.

Změny v MHD Olomouc od 9. 12. 2018 
- změna názvu dvou zastávek: Horka, VOZ na Horka, areál Delta a Fakultní nemocnice, Geriatrie na Fakultní nemocnice, III. interní klinika
- úprava jízdních dob a změna trasy na autobusové lince č. 25 (od 1. ledna)
- upravené noční spoje, jeden nový
- navýšení počtu autobusů zajíždějících na Novou Ulici, Centrum Haná a Aquapark
- spřažené soupravy v neděli večer na tramvajových linkách 2 a 4
- úprava jízdních dob tramvají na linkách 2 a 7
- všechny změny na webu Dopravního podniku města Olomouce