Díky opravám za bezmála šest milionů korun se v ambulantním traktu otevřelo šest nových vyšetřoven a čtrnáct lůžek denního stacionáře.

Klinika má nyní díky opravám k dispozici třicet standardních lůžek, deset lůžek intenzivní péče a šest lůžek na transplantační jednotce.

Veškeré úpravy probíhaly v posledních čtyřech měsících za provozu kliniky.

Pacienti, kteří se dříve léčili na třetí interní klinice, nyní přejdou do péče hemato-onkologické kliniky.

„O všechny nemocné s nádorovými i nenádorovými onemocněními krve a krvetvorby bude pečovat jeden tým lékařů a sester," uvedl primář hemato-onkologické kliniky a její nastupující přednosta Tomáš Papajík.

Jeho předchůdce Karel Indrák stále v čele kliniky neuvěřitelných 30 let. Profesor Indrák je jednou z nejvýznamnějších osobností české hematologie a ikonou olomoucké medicíny.