Zavedením novinky je podmíněno dokončení projektu elektronické veřejné správy, takzvaný eGovernment.

Zakázka za 130 milionů korun je částečně financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a má být dokončena v roce 2012.

Informační systém ORG nahradí dosavadní evidenci využívající rodná čísla speciálními identifikátory bez osobních údajů.

„Smyslem systému je ochrana identity občanů před zneužitím,“ uvedl Josef Tesařík, generální ředitel TESCO SW, která výběrové řízení vyhrála.

Informační systém bude součástí všech základních registrů používaných ve státní správě. Z identifikátoru fyzické osoby podle společnosti nebude možné odvodit žádné citlivé osobní údaje – datum narození či pohlaví.

Součástí informačního systému ORG bude matematický aparát, který ve spolupráci s předními odborníky na šifrování zabezpečí, že nebude možné z dílčích agendových identifikátorů zpětně odvodit ani základní, ani jiné identifikátory stejné osoby v dalších agendách veřejné správy.

Společnost TESCO SW sdělila, že informační systém ORG bude jediným místem, kde budou uloženy matice identifikátorů fyzických osob pro jejich vzájemný převod mezi jednotlivými agendami.

Pro zajištění naprosté bezpečnosti osobních dat ORG bude možné převádět identifikátory z jedné agendy na identifikátory v jiné agendě pouze na základě autorizovaného požadavku.