Jedná se o konziliární tým složený z lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků. Jejich úkolem je pomoci pacientům se závažným, život ohrožujícím onemocněním. Také jejich nejbližším a lidem, kteří o pacienta pečují.

„V nemocnici je celá řada pacientů, u nichž vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nastává otázka, zda další snaha o léčbu nepůsobí více škody než užitku. Jsou to typicky třeba právě někteří naši onkologičtí pacienti s onemocněním v pokročilém či konečném stadiu. Dalšími takovými diagnózami jsou například srdeční selhání, chronická bronchitida, jaterní onemocnění či některé neurologické diagnózy,“ vysvětlovala vedoucí lékařka olomouckého paliativního týmu Hana Kalábová z onkologické kliniky.

Hlavním úkolem paliativního týmu je podle specialistů koordinace další péče o pacienta a komunikace s klientem a jeho rodinou. Snaha maximálně pomoci nemocnému od bolesti, nevolnosti a dalších těžkostí. Po celou dobu zůstává nemocný v péči svého ošetřujícího lékaře, a právě ten by měl situaci vyhodnotit a jako první kontaktovat paliativní tým.

Pro paliativní tým je podstatné, co si přeje samotný pacient, kterému už medicína neumí pomoci. Například kde by chtěl, aby pokračovala další péče.

„Ve spolupráci s ošetřujícím týmem zjišťujeme všechny dostupné možnosti. Na tomto základě lze dohodnout rozsah další péče a také kde a jak může probíhat. Pacient si může přát být doma či v jiném zařízení, případně může mít jiná přání a potřeby,“ vysvětloval za paliativní tým Jan Hálek, lékař Novorozeneckého oddělení a Dětské kliniky FN Olomouc.

Pilotní fáze projektu na zvýšení dostupnosti paliativní péče je ve FN Olomouc na 21 měsíců.

„Paliativní péče je velmi důležitou součástí zdravotního systému, proto se ji snažíme maximálně rozvíjet. Věřím, že se nám ji tímto pilotním projektem podaří v nemocnicích standardizovat. Projekt zároveň ověří, zda je existence paliativních týmů efektivní a jak se odrazí v datech o nákladovosti a kvalitě péče,“ uvedl k novince ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.