Potrubím budou procházet ve speciálních pouzdrech s paměťovými čipy pro kontrolu nad jednotlivými zásilkami.

Systém by měl přesun vzorků zjednodušit a především zrychlit. Lékaři a pacienti tak budou na výsledky testů čekat kratší dobu.

„Každý den je z klinik přepravováno několik tisíc vzorků biologického materiálu k vyšetření do laboratoří. Máme zavedenou nepřetržitou pochůzkovou službu, takže náš personál pěšky odnáší vzorky k laboratornímu zpracování. Našim cílem je co nejvíce soustředit pozornost personálu na péči o nemocné a omezit úkony, které můžeme automatizovat," vysvětloval Martin Šamaj, náměstek ředitele pro nelékařské obory.

Nové "nádraží" na řízení provozu

Areál největší nemocnice Olomouckého kraje má bezmála tři desítky hektarů a jednotlivé kliniky byly historicky budovány jako samostatné pavilony.

Součástí komplexu jsou rovněž Teoretické ústavy, v nichž sídlí Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a některá laboratorní pracoviště společná pro nemocnici i univerzitní část.

Potrubí pro přepravu vzorků, které firma začala montovat, je podle místa uložení kovové nebo plastové. Vedeno bude pod zemí i ve stropních podhledech.

Zásilky bude pohánět stlačený vzduch.

Řídícím centrem bude „nádraží", které začíná vyrůstat na travnaté ploše mezi III. interní klinikou a klinikami onkologie a plicních nemocí.

„V tomto prostoru bude bohužel nutné skácet několik vzrostlých stromů, samozřejmě jsme zajistili náhradní výsadbu stromů v těsném sousedství. Pro vedení v zemi využijeme částečně nynější síťové rozvody, někde budeme muset provádět výkopové práce," uvedl náměstek Šamaj.

Do akce příští zimu

Potrubní poštou bude ze čtyř pětin přepravován biologický materiál a vzorky.

Šíře trubek, 16 centimetrů, však umožní i další využití k přepravě různých materiálů. Denně přitom může rozvody projít několik tisíc zásilek.

„Uvažujeme o využití k přepravě léků, dokumentů a drobného zdravotnického materiálu. Vše bude transportováno ve speciálních přepravních pouzdrech, které mají vnitřní délku až čtyřicet centimetrů a jsou opatřena paměťovými čipy, abychom měli kontrolu nad jednotlivými zásilkami. Tím se zvýší i bezpečnost a vyloučí se chyba lidského faktoru," dodal Martin Šamaj.

Potrubní pošta by měla začít fungovat na přelomu let 2016 a 2017. Celkové náklady ve výši 85 milionů korun zaplatí nemocnice z vlastních zdrojů.