Hotovo by mělo být koncem listopadu letošního roku.

„Stejně jako města se i areál naší nemocnice potýká se stále houstnoucí dopravou a rostoucími požadavky na počet parkovacích míst. Jedním z opatření, kterými se snažíme zareagovat, je právě vybudování nového vjezdu s přilehlými odstavnými plochami, čímž dojde k přímému propojení Hněvotínské ulice a centrálního nemocničního parkoviště a rozvolnění provozu v této lokalitě,“ uvedl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

Nemocnice do nového vjezdu investuje přes 11 milionů korun.

„Součástí je vybudování nového vstupu pro chodce a vjezdu pro automobily do areálu nemocnice včetně veřejného osvětlení, odvodnění komunikace s akumulačním objektem a rozšíření vjezdového systému pro ovládání závor vjezdu a výjezdu,“ popsal vedoucí odboru investic František Valíček.

Na stavbě se podílí město Olomouc, které do úprav vloží necelé čtyři miliony korun.

„V období od července do listopadu v Hněvotínské ulici provedeme stavební úpravy i v naší režii. Výsledkem bude rozšíření stávající komunikace s novými ochrannými ostrůvky. A co je nejdůležitější, doprava ve frekventované Hněvotínské bude díky úpravám plynulejší. Výrazně k tomu totiž přispěje doplnění levého odbočovacího pruhu do nově upravovaného vjezdu do nemocnice,“ popsal investiční náměstek primátora Martin Major.