Postupně prošel Dolním a Žerotínovým náměstím až do chrámu svatého Mořice. Letos trasu zkrášlilo slavnostní nasvícení památek v centru města a na několika místech také vystoupení pěveckých sborů.

Svátky města Olomouce vyvrcholí vrcholí v sobotu bohatým programem na Horním náměstí. Na příchozí tam od dopoledních hodin čeká jarmark, nabídka regionálních dobrot a piv, výtvarné i vědecké dílny pro děti a také mnoho hudebních vystoupené.

Součástí programu je i folklorní Moravský den, přehlídka ZUŠ Open a představení pěvěckých sborů v rámci Svátků písní. Den zakončí večerní barokní ohňostroj.

Svatá Pavlína se stala patronkou Olomouce 23. října 1623 poté, kdy prosebný průvod s jejími ostatky pomohl zažehnat těžkou morovou epidemii.

Ostatky svaté Pavlíny jsou uloženy v chrámu Svatého Mořice, kde se nachází také její oltář. Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně jako součást Svátků města Olomouce.

Svatá Pavlína
žila na přelomu 3. a 4. století v Římě za císaře Diokleciána, se svými rodiči se nechala tajně pokřtít a později byla za svou víru odsouzena k smrti. Její otec byl sťat, Pavlína s matkou byly ukamenovány.
Zleva: olomoucký arcibiskup Jan Graubner a olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Průvod ke cti sv. Pavlíny, patronky Olomouce. Svátky města 2019V roce 1623 byly ostatky sv. Pavlíny Římské přeneseny z římských katakomb do Olomouce. V říjnu stejného roku byl ve městě, kde tehdy zuřila morová epidemie, uspořádán prosebný průvod s ostatky svaté Pavlíny. Prošel z jezuitské koleje do chrámu svatého Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada svatou Pavlínu za patronku města Olomouce. Později byla zařazena také mezi spolupatronky katedrály. Její památka se připomíná pátou neděli po svatém Duchu. (Zdroj: www.olomouc.eu)