Lidé mohou soutěžit ve čtyřech kategoriích a každá z nich podléhá čtyřem kritériím. Přihlásit se může kdokoli.

„Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti o tvorbu životního prostředí ve městě a zkrášlit naše město v době turistické sezóny. Hodnocení bude průběžné v době od 1. července do 15. září, kdy komise jmenovaná Radou města Olomouce provede prohlídky skutečně provedených výzdob včetně fotodokumentace,“ uvedl první náměstek primátora Svatopluk Ščudlík.

Specifickou kategorií, kterou finančně město neohodnotí, je vyhodnocení nejkrásnější květinové ulice.

Absolutní vítěz klání získá cenu ve výši pět tisíc korun. Přihlášky mohou občané podávat na odboru životního prostředí od 11. května do 26. června.

PODÍVEJTE SE na LOŇSKOU NEJHEZČÍ VÝZDOBU

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouce

Hodnocené kategorie:

1) výzdoba domů v historickém centru města (okna, balkony, průčelí)
2) výzdoba oken a balkonů bytových domů a domů v sídlištní zástavbě
3) výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí rodinných domů
4) květinová výzdoba a úprava zeleně před vchody do domů – předzahrádky

Hodnotící kritéria:

1) celkový vzhled (dojem)
2) praktičnost provedení
3) originalita a barevná kombinace
4) patřičnost k dané kategorii

Zdroj: Magistrát města Olomouc