Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a uzavřou úderem 22. hodiny.

Výsledek by pak měl být známý do zhruba dvou hodin.

K tomu, aby bylo referendum platné, je potřeba, aby k urnám dorazilo přes 25 tisíc lidí.

Lidé vnímají nedostatek informací

Mnozí z obyvatel Olomouce o konání veřejného hlasování přitom nemají potřebné informace.

Olomoučanů, kteří vnímají nedostatečnou propagaci veřejného hlasování, našla redakce hned několik.

„Referendum si zaplatíme my, Olomoučané, a měli bychom mít informace. V tom shonu a stresu dávno zapomněli, že kdysi bylo rozhodnuto, že referendum proběhne. Kdyby příbuzná nepracovala na magistrátu a nepodílela se na přípravách, v pátek nikam nepůjdu, protože bych prostě nevěděl, že se v tento den koná," sdělil pětačtyřicetiletý Jindřich. Celé jméno kvůli rodinným vazbám na olomouckém úřadu zveřejnit nechtěl.

Referendum o hazardu: co, kdy, kde, jak? 

Podobný pocit nedostatku informací má i osmadvacetiletý Michal P., který hlasovat půjde.

„Snad nebudu sám. Moc lidí o tom totiž neví. Propagace nebyla nijak velká, přitom by mělo být v zájmu města, aby se o této akci dozvěděli všichni, kdo mohou hlasovat," zdůraznil Olomoučan, který podniká v centru města.

Propagace? V Radničkách, na Horním náměstí a na nádraží

Podle mluvčí olomouckého magistrátu nemuselo město konání veřejného hlasování zviditelňovat vůbec.

„Není to zákonná povinnost. I přesto jsme ale vyčlenili tématu o referendu v Radničních listech osm stran. Dále jsou informace k dispozici na Horním náměstí a u nádraží," řekla Radka Štědrá.

I přes tyto formy propagace ale řada lidí netuší, že se referendum koná. „Nepohybuji se ani na nádraží, ani na náměstí a Radniční listy jsem nedostal. Nevím, kam a kdy mám jít, a kde bych měl vzít hlasovací lístek. Najdu to na úřední desce?" ptal se například Václav Müller z Hodolan.

Do informačních nástrojů město vložilo minimální prostředky v řádech tisíců korun. Na uspořádání veřejného hlasování pak půjde z rozpočtu města v předběžném odhadu 1,4 milionu korun.

Pro platnost je klíčová účast

Aby referendum platilo, je potřeba volební účasti 35 procent z celkem 81 490 lidí na volebních seznamech. Informovanost je proto velmi důležitá. Také Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc), opoziční zastupitelka a členka organizačního výboru Olomouc bez hazardu, postřehla, že mezi lidmi se o referendu mnoho neví.

„Věřili jsme, že se informace dostanou k lidem hlavně prostřednictvím Radničních listů, které by měly jít do všech domácností. Je pravdou, že město mohlo zvolit i další kanály, například využít vývěsek v jednotlivých městských částech či třeba obecního rozhlasu," poznamenala.

Samotní členové iniciativy měli podle ní omezené možnosti.

„Potřebné prostředky jsme získali jen z vlastních zdrojů a od soukromých dárců. Vytiskli jsme letáky a plakáty. Ty jsou umístěné na plochách po městě, jsou i v autobusech, v tramvajích nikoli, protože zde prý už nebylo volné místo," sdělila Dominika Kovaříková, která věří, že mezi Olomoučany přesto zvítězí zájem projevit svůj názor a k referendu přijdou.

Aby mělo referendum smysl a konkrétní výsledek, musí přijít k urnám minimálně 28 521 lidí. Hlasy se následně sečtou, a to v budově Namiro. „Výsledky očekáváme do dvou hodin po uzavření místností," řekla Radka Štědrá.

V případě, že bude potřebná účast splněná, závaznou se stane ta odpověď, kterou vybrala nadpoloviční většina hlasujících. Přitom těchto odpovědí musí být alespoň čtvrtina ze všech oprávněných voličů, tedy i těch, kteří volit nepřijdou.

Hlasování jako návod

Výsledek referenda očekává i vedení města.

„Představuje pro nás návod, jak k problematice přistupovat," řekl Antonín Staněk, který dává přednost snižování počtu adres, kde je možné hazard provozovat. „Reálným řešením se pro nás jeví pokračování v redukci hazardu, a nikoli jeho úplný zákaz. Pokud by však lidé v referendu rozhodli o zákazu, samozřejmě by město muselo učinit kroky, které z toho vyplývají," potvrdil olomoucký primátor Antonín Staněk.

V případě platnosti a závaznosti výsledků místního hlasování připadá v úvahu jako jeden z kroků změna obecně závazné vyhlášky. „Její konečná podoba bude záviset na rozhodnutí zastupitelů," dodala Radka Štědrá.

Už v roce 2013 přijali zastupitelé vyhlášku, která od začátku příštího roku smaže

56 provozoven ze seznamu 113 dosud povolených adres. Výtěžek z hazardu, který přitekl letos do rozpočtu města, byl zhruba 100 milionů korun. Ty město přerozdělilo do oblasti sportu, kultury, prevence kriminality a nově také pro dobrovolné hasiče.