Zejména pro starší občany z Lošova, Svatého Kopečka, Droždína, Týnečka, Nedvězí či Slavonína bude složité odvážet velkoobjemový odpad do sběrných dvorů na opačném konci Olomouce.

Město komisím nabízí jiné možnosti, jak svoz velkoobjemových odpadů pro občany zachovat.

Se zrušením sběrových sobot nesouhlasí například lidé z Týnečka. Záležitost se v prosinci projednávala na zasedání tamní komise.

„Dříve u nás bývaly dvě sběrové soboty do roka, pak zůstala jen jedna. Už jsme dokonce dostali rozpis, kdy bude v roce 2020 sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhat. Pak jsme se ale dozvěděli, že je sběrová sobota bez náhrady zrušená. Místní občany to nepříjemně zaskočilo. Nicméně doufáme, že se ještě nějaké řešení najde,“ popsala předsedkyně komise městské části Vlasta Kauerová.

Mnozí obyvatelé Týnečka podle ní nemají možnost, jak rozměrné věci jako je například nábytek nebo ledničky, mrazáky a další velké domácí spotřebiče do sběrového dvora v Olomouci dovézt.

„Hlavně senioři už toho často nejsou fyzicky schopni. Ani mladší občané ale nemají vozíky za automobil, aby mohli naložit vysloužilý nábytek nebo koberec. Obáváme se, že budou zase vznikat černé skládky. Už jsme to v minulosti zažili. Příkopy ve směru na Šternberk bývaly plné odpadu, hromadil se také u kontejnerů na papír, sklo a plasty,“ vzpomněla na dobu před zavedením sběrových sobot Vlasta Kauerová.

Odpad do lesa?

Zrušení hromadného sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu vadí také lidem v Nedvězí, Slavoníně, Svatém Kopečku, Droždíně, Radíkově či Lošově.

„Koncem roku jsme měli schůzi s občany, jsou rozhodně proti tomu, aby se to rušilo. Navíc je město ukončilo v době, kdy zároveň zvýšilo poplatek za komunální odpad. Když sběrové soboty ještě nebyly, lidé často vozili odpad do lesa. Jsme rádi, že se okolí Lošova v posledních letech vyčistilo a je to tady pěkné,“ řekl předseda komise městské části Lošov Jan Preč.

Na to, aby komise „ze svého“ financovala vlastní sběrovou sobotu, podle něj není v rozpočtu dostatek finančních prostředků.

„Z peněz, které dostáváme, zaplatíme jen ty nejnutnější opravy, na další věci se už nedostává. Na spoustu investičních akcí máme hotový projekt i stavební povolení, ale na jejich realizaci nám chybí finance. Víme, že se teď městu nedostává peněz a musí se šetřit, ale zrovna toto není ta nejvhodnější cesta. Černé skládky už v okolí Lošova znovu nechceme,“ dodal Jan Preč.

Soboty za 2,3 milionu 

Sběrové jsou v Olomouci dlouhodobě nejnákladnějším způsobem sběru odpadů v přepočtu na množství, které se tímto způsobem od občanů odveze.

„Zajišťovaly se plošně, náklady zůstávaly konstantní, ale množství odpadů každým rokem klesá. V roce 2015 se jednalo o 309 tun, v roce 2018 už jen o 252 tun,“ informovala mluvčí města Radka Štědrá.

Celkové náklady na sběrové soboty dosahují 2,3 milionu korun ročně. Každá tuna svezeného odpadu tak stojí 9 071 korun, což je oproti standardnímu svozu více než trojnásobek.

Podle Radky Štědré je možné najít a zvolit i jiné cesty, jak svoz velkoobjemových odpadů pro občany zajistit.

„Na situaci určitě nerezignujeme. Chystáme se více spolupracovat s jednotlivými komisemi městských částí. Mají v rozpočtu alokovány finanční částky na své výdaje, mohou je využít i na zorganizování sběrových sobot. Svoz odpadů v jednotlivých částech města chceme také více propojit například s celostátní akcí Ukliďme Česko. Ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce pomůžeme při zorganizování této sběrové akce a zajistíme potřebnou techniku,“ popsala další možnosti mluvčí města.

Sběrové soboty v Olomouci

Sběrové soboty organizovalo vedení města podle ředitele olomouckých Technických služeb Jiřího Fryce především kvůli nedostatečné kapacitě sběrných dvorů.

„Jsou pouze dva, navíc v opačných částech města. Vozit do nich velkoobjemový odpad například z Lošova, je pro občany poměrně daleko. O tom, že sběrové soboty zrušíme, se v minulosti uvažovalo pouze za situace, pokud by na území města vznikl další jeden či dva sběrné dvory. Nyní došlo k plošnému zrušení sběrových sobot, což nepovažuji za šťastné řešení a zvlášť ne v době, kdy se zvedá poplatek za odpad,“ řekl Jiří Fryc.

Zrušením sběrových sobot velkoobjemový odpad nezmizí, lidé jej budou mít doma dál a budou se jej různými způsoby zbavovat.

„Může se stát, že jej pak budou odkládat na stanovištích pro tříděný odpad nebo do přírody na místech, kde v minulosti tradičně byly černé skládky. Díky sběrovým sobotám byl problém černých skládek výrazně eliminovaný. Nemyslím si proto, že dojde k úspoře peněz. Naopak si myslím, že by se sběrové soboty měly znovu zavést například v Lošově, Droždíně a dalších vzdálenějších olomouckých městských částech,“ domnívá se ředitel TSMO.

Tradiční sběrové soboty jsou již oficiálně zrušené a v letošním roce by už neměly proběhnout.

„S ohledem na debaty koncem loňského roku si myslím, že tuto záležitost vedení města vnímá citlivě a vše znovu přehodnotí s tím, že sběrové soboty se ještě budou realizovat,“ věří Jiří Fryc. (mak)