Pokud jej přijme zastupitelstvo, v Olomouci už nevznikne nová herna s výherními automaty.

Dál bujet však mohou zařízení s videoterminály, na jejichž regulaci nemá radnice stále žádnou páku. Všechny samosprávy čekají na novelu loterijního zákona, která by to mohla změnit.

Olomoučtí radní byli dlouhá léta k hazardním zařízením shovívaví, zakázali je pouze na Horním a Dolním náměstí.

Po Olomouci jich mohou heren napočítat přes osmdesát, zahrát si v nich mohou na patnácti stech hracích automatech a na stejném počtu videoterminálů.

Rada města přišla nyní s novou vyhláškou, která zmrazí rozvoj hazardu po celém městě.

„Chceme předpisem regulovat podnikání, které má za následek rozvoj negativních jevů ve městě. Proto jsme se rozhodli učinit další krol jej však ještě musí zastupitelstvo města. Legislativa nám nedává moc možností, chceme tedy herny omezit novým předpisem,“ uvedl náměstek primátora Jiří Martinák

Jak? Připravovanou vyhláškou radnice ztíží podnikatelům cestu za zprovozněním nové herny. Pokud si totiž bude chtít zájemce otevřít v Olomouci hazardní podnik, musí jeho záměr schválit zastupitelstvo města.

„To bude samozřejmě mnohem složitější než dříve. Zastupitelé nebudou moc nakloněni dalším takovým podnikům,“ vysvětlil Martinák.

Všem hernám však v Olomouci ani po přijetí nového předpisu neodzvoní. Vyhláška totiž reguluje pouze zařízení s výherními hracími automaty, tedy zastaralými přístroji. Moderních videoloterijních terminálů se nedotýká. Ty se mohou po městě šířit bez omezení dál.

„Bohužel. Nařízením tak alespoň zmrazíme rozvoj dalších heren s automaty. Ve městě mohou vzniknout nová zařízení s videoterminály, protože na to nemáme dosud žádnou páku. Musíme proto počkat na novelu loterijního zákona a až pak můžeme nějakým způsobem regulovat i moderní hrací přístroje,“ popsal Martinák.

Videoterminály zpoplatnili

Podobný problém řeší i ve Šternberku. Před lety zde zavedli předpis, který odsunul herny na okraj města, z dosahu škol a z frekventovaných míst. Po Šternberku však začaly bujet zařízení s videoterminály.

„Nyní jsme alespoň využili šance videoterminály zpoplatnit, jinak je zatím regulovat nemůžeme. Pokud však do rukou nějaký nástroj dostaneme, určitě jej využijeme,“ uvedla Naděžda Studecká, tajemnice městského úřadu ve Šternberku. VÍCE>>>

I olomoučtí zastupitelé na svém pondělním zasedání zvedli ruku pro zpoplatnění videoterminálů. Majitelé heren v Olomouci tak musí už od pondělí za přístroje platit. VÍCE>>>

Martinák: Centrum si bez heren představit dokážu

Olomoučané se v sociologickém průzkumu, který si na zakázku nechala zpracovat sama radnice, vyjádřili, že by si přáli historické centrum bez heren.

Dočkají se toho někdy?

Podle náměstka Martináka snad ano. Pokud totiž budoucí změna legislativy přenese na samosprávy více pravomocí v boji proti hazardu, budou radní uvažovat o vytlačení podniků s videolorterijními terminály z centra města.

„Nechceme sice hazardní zařízení omezovat úplně, protože jde o podnikatelskou činnost jako každou jinou, ale mohli bychom se pak bavit o tom, kde jsou pro herny vhodná místa a kde nikoli. Například centrum města bych si bez heren představit dokázal,“ objasnil Martinák.