Stromořadí by mohla růst například ve Velkomoravské ulici nebo Masarykově třídě a na Švýcarském nábřeží. Ve městě přibudou také nové plochy osázené letničkami či oseté lučními květinami.

V letošním roce se v Olomouci počítá s doplněním stromořadí na třídě Míru, v Hraniční a Legionářské ulici. Vysazeny tam budou stejné druhy stromů, které tam již rostou, především jinany dvoulaločné, japonské třešně a lípy velkolisté.

„Nová výsadba se plánuje také na Švýcarském nábřeží v prostoru pro budoucí park. V rámci projekční přípravy prověřujeme výsadbu stromořadí a zeleně ve Velkomoravské a Masarykově ulici. Připravujeme také strategický dokument pro rozvoj zeleně ve městě. Jedním z jeho úkolů je téma, jak zlepšit podmínky pro výsadbu stromů ve městě,“ popsala záměry Martina Gerhardová z odboru městské zeleně.

Výsadba dřevin je letos již dokončena v historických parcích, kde bylo obnoveno stromové patro a doplněny nové keře a další podrostové dřeviny.

„Obnova historických parků byla financována z dotací ministerstva životního prostředí. Z městského rozpočtu se loni sázela krajinná zeleň v okolí vodní plochy Hamrys, čímž došlo k rozšíření rekreačních ploch pro obyvatele městských částí Slavonín a Povel,“ připomněla zahradní architektka a urbanistka.

Více květin

Kromě stromů a keřů bude olomoucké ulice krášlit také více květin. Například na třídě Svobody, odkud byly v červnu odstraněny staré vyvýšené záhony, budou na podzim vysazeny okrasné traviny, trvalky a cibuloviny. Trávník, který tam je čerstvě vysetý, je pouze dočasný.

Nové letničky letos zpestřily také historické parky.

„Připravují se rovněž projekty pro založení lučních společenstev. Ve Smetanových sadech již na podzim tohoto roku. Do budoucna také v lokalitě Klášterní Hradisko a v Dlouhé ulici, kde je nutné pozemky nejdříve technologicky připravit,“ vysvětlila Martina Gerhardová.

Městská zeleň podle studentů

S dlouhodobými záměry v oblasti městské zeleně budou odborníci veřejnost seznamovat v rámci výstavy studentských prací studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jejich návrhy budou přístupné v době od 20. září do 13. října v oranžerii ve Smetanových sadech.

Představena tam bude také historická analýza výskytu stromů na Horním náměstí, kterou město nechalo zpracovat v souvislosti s peticí občanů. Tu loni podepsalo téměř sedm tisíc lidí.