Stavební práce a s nimi spojené dopravní omezení v místě stávajícího přejezdu s označením P6532 na silnici III. třídy začaly letos v červnu a naplánovány jsou na rok a půl. Uzavírka v Holické ulici by podle harmonogramu měla skončit 5. prosince 2024.

Přes železniční přejezd v Holické ulici denně projíždějí stovky vlaků. „Silný provoz na koridoru mezi Olomoucí a Přerovem spouští závory na tomto přejezdu velmi často, což bohužel významně omezuje silniční dopravu a v denních špičkách se před ním tvoří dlouhé fronty. Nový nadjezd výrazně odlehčí zatížené silnici a především řidičům. Každé nahrazení přejezdu je z hlediska bezpečnosti výhrou pro vlaky, auta, cyklisty i chodce,“ uvedl již dříve za Správu železnic ředitel Stavební správy východ Miroslav Bocák.

Uzavírka v Holické ulici v Olomouci, 5. června 2023
Holická na rok a půl zavřela. Ve špičce kolona v Rolsberské i na Nové Sady

Přeložka stávající silnice o délce 468 metrů bude obousměrná s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty. Pro pěší vznikne jednostranný chodník.

Nadjezd budou řidiči překonávat maximální rychlostí 50 km/h. Součástí stavby je také přeložka účelové komunikace spojující Holickou a Technologickou ulici, modernizace přinese chybějící cyklopruhy a chodník.

Celkové investiční náklady akce dosahují 375 milionů korun.