Radnice proto usiluje o změnu termínu jedné z těchto rekonstrukcí, aby v Olomouci nedošlo k dopravnímu kolapsu podobnému tomu z podzimu minulého roku.

Pokračování opravy městského průtahu ve Velkomoravské ulici a její celkové uzavření je naplánováno od 7. do 30. července.

Od začátku července do konce srpna má přitom procházet rekonstrukcí i část třídy Svobody.

To se vedení města nelíbí. „Naším prvořadým zájmem je, aby se uzavírky pokud možno v co nejmenší míře dotkly chodu města. Není například možné, aby současně byla uzavřena Velkomoravská i třída Svobody," uvedl náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec (TOP 09).

K termínové kolizi dochází hlavně kvůli tomu, že stavby chystají různí investoři. Kromě města chystá opravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) či Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Kvůli koordinaci oslovil v prosinci odbor koncepce a rozvoje magistrátu významné subjekty, jejichž investice by mohly ovlivnit dopravní situaci ve městě, a nyní s nimi jedná o možnosti změn některých termínů.

V březnu zavřou Wolkerovu

První velká uzavírka čeká Olomoučany už zanedlouho. Od 26. března neprojedou Wolkerovou ulicí.

U olomouckého výstaviště se bude opravovat část Wolkerovy ulice, která bude navazovat na loňskou rekonstrukci.

Od dubna by pak měli zpozornět motoristé, kteří míří z Olomouce do Šternberku či opačným směrem. Kvůli opravě železničního nadjezdu bude zcela uzavřena ulice U Podjezdu.

Předpokládaný termín dokončení této stavby je 20. června a plynule na ni naváže uzavírka v ulici Dr. Milady Horákové, kde si řidiči zkracují cestu takzvanou myší dírou.

Na podzim pak projdou opravou i třídy 17. listopadu a Kosmonautů.

Plánované uzavírky v Olomouci 2015

Plánované uzavírky v Olomouci v roce 2015

1 Wolkerova ulice – úplná uzavírka

Žadatel: DPMO
Předpokládaný termín: 26. března–10. dubna

Opravu tramvajové trati si vyžádala Drážní inspekce kvůli jejímu nevyhovujícímu stavu v úseku od křižovatky ulic Wolkerova a Krapkova po železniční
přejezd. Akce navazuje na loňskou rekonstrukci u olomouckého výstaviště.
MHD: náhradní autobusová doprava povede staveništěm
Možná objízdná trasa: obousměrně Brněnská – Albertova – Foersterova – třída Míru – Litovelská – Palackého – třída Svobody 

2 ulice U Podjezdu – úplná uzavírka

Žadatel: SŽDC 
Předpokládaný termín: 1. dubna–20. června

Opravy se dočká železniční nadjezd jako součást komplexní rekonstrukce železniční stanice Olomouc. Uzavírka v okolí nadjezdu se měla uskutečnit
již vloni, ovšem město ji nakonec přesunulo na letošek.
MHD: náhradní autobusová doprava povede staveništěm
Možná objízdná trasa: Pavlovická – Divišova – Hodolanská – Tovární – Holická – Wittgensteinova – třída 17. listopadu – Husova – Pasteurova

3 ulice Dr. Milady Horákové – úplná uzavírka

Žadatel: SŽDC
Předpokládaný termín: 21. června–září

Celé prázdniny řidiči neprojedou oblíbenou zkratkou, takzvanou myší dírou v ulici Dr. Milady Horákové. Část ulice se uzavře kvůli opravě železničního
mostu přes řeku Bystřici.
Možná objízdná trasa: Dr. Milady Horákové – Kaštanová – Pasteurova – U Podjezdu – Pavlovická

4 třída Svobody – úplná uzavírka

Žadatel: DPMO
Předpokládaný termín: 1. července–30. srpna

Na třídě Svobody se bude znovu kopat kvůli nevyhovujícímu stavu tramvajové trati v úseku od náměstí Hrdinů po okresní soud. Součástí opravy bude kompletní rekonstrukce spodku a svršku trati.
MHD: veškerá autobusová doprava povede staveništěm
Možná objízdná trasa: do 5 tun: Havlíčkova – Krapkova – Palackého
nad 5 tun: třída Svobody – Polská – třída 17. listopadu – Husova – Komenského – Dobrovského
– Studentská

5 Velkomoravská ulice – úplná uzavírka

Žadatel: ŘSD
Předpokládaný termín: 7.–30. července

Práce ve Velkomoravské ulici navážou na úseky, které se opravovaly v minulém roce. Tentokrát se rekonstrukce dočká silnice od křižovatky Velkomoravské a Schweitzerovy ulice po estakádu u Baumaxu. Frekventovaný průtah městem se kompletně uzavře na 24 dní.
MHD: průjezd MHD bude umožněn všemi směry bez omezení. Uzavírka se ale dotkne autobusové zastávky Velkomoravská, kdy ve směru od hlavního
nádraží bude zastávka přemístěna na náhradní místo a v opačném směru bude na nezbytně nutnou dobu zrušena úplně.
Možná objízdná trasa: Rolsberská – Přerovská – Brunclíkova – Sladkovského – Holická – Šlechtitelů – Dolní novosadská – Slavonínská – Schweitzerova

6 třídy 17. listopadu a Kosmonautů – úplná a částečná uzavírka

Žadatel: Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce
Předpokládaný termín: září–říjen

Důvodem opravy je havarijní stav silnice, který prokázala diagnostika v minulém roce. Jedná se o I. etapu opravy v úseku od Šantovy ulice za most přes řeku Moravu včetně křižovatky třídy 17. listopadu, třídy Kosmonautů a Wittgensteinovy ulice. Při odstraňování stávajícího povrchu se provoz omezí jen částečně. Při pokládání nového bude silnice vždy uzavřena úplně.
MHD: tramvajový provoz: krátkodobé přerušení při odstraňování stávajícího povrchu a v průběhu pokládky nového.
autobusový provoz: v průběhu pokládky nového povrchu po objízdné trase, jinak bez omezení.
Možná objízdná trasa: Polská – Rooseveltova – Velkomoravská – Holická – Tovární - Vejdovského