Na Floře pracovala už začátkem 90. let po dokončení zahradnické fakulty a znovu se do této společnosti vrátila v únoru 2017. Zastávala funkci ekonomické náměstkyně a poslední rok byla pověřena řízením společnosti.

Město letos dalo mimořádnou dotaci celkem 3 miliony korun na květinové výstavy Flora. V minulosti prý byly dotovány obrovskými částkami…
Výstavy v 70. a 80. letech minulého století probíhaly ve zcela jiné podobě než je tomu v posledních letech. Flora trvala měsíc v kuse, během té doby bylo potřeba mnohokrát vyměňovat řezané květiny, aby expozice působily stále krásně a svěže. Pavilony tehdy návštěvníky doslova ohromovaly obrovským množstvím květin. Rozpočet jedné výstavy se však už tehdy pohyboval okolo 10 milionů korun, což je podobná částka jako dnes. Ovšem pokud bychom to měli přepočítat na současné ceny, dostaneme se na desítky milionů korun. Dnes, kdy výstava trvá čtyři dny, nejsou náklady na čerstvé květiny do expozic tak vysoké. Za minulého režimu ovšem bylo nejen výstaviště, ale i celé město plné květin. Všichni tady žili Florou, a to dnes už bohužel není.

Jak se chcete přiblížit tomu, aby se Olomouc zase stala městem květin?
Parky by měly žít a rozvíjet se společně s výstavištěm a také s městem. Výstavy by měly probíhat v ještě větším rozsahu a měly by být kombinované s uměním, vodou a výtvarnými prvky. Každý by měl vědět, že se blíží Flora a město by mělo být květinami také vyzdobené. Rádi bychom, aby po Olomouci přibylo míst, kde se objeví florální objekty lákající na nadcházející květinovou výstavu. Máme zato, že by to nemělo být jen na Horním náměstí, ale třeba i v přednádražním prostoru a na dalších místech ve městě, aby všichni místní i přespolní věděli, že Flora začíná. Chceme návštěvníkům květinových výstav nabídnout expozice se záplavou krásných květin, spoustou zážitků, kvalitním kulturním programem a občerstvením na úrovni. Jde nám o to, aby na výstavě mohli smysluplně a zajímavě strávit celý den.

Od 15. do 18. srpna probíhá letní etapa Flory Olomouc. Na co se návštěvníci mohou těšit?
Ústředním tématem je tentokrát Česká krajina. V pavilonu A bude centrálním prvkem pole s kapličkou. Součástí expozice je také vinice, ovocný sad, louka a medonosná loučka. Nejen pro děti bude připravený zážitkový chodníček z různých povrchů, který si samozřejmě mohou vyzkoušet. V pavilonu A opět počítáme s možností dát si kávu, dezert, víno nebo třeba zeleninový salát. Chceme, aby si hlavní expozici mohli návštěvníci v klidu projít nebo se tam posadit a občerstvit. Pavilon E bude zasvěcený umění místních výtvarníků a Dnům moravských vín. Pavilon H se změní na vědeckovýzkumnou laboratoř, prezentaci vědy a výzkumu tak, aby to bylo srozumitelné pro širokou veřejnost. Doprovodné programy jsou připraveny také pro mladší generaci a samozřejmě pro rodiny s dětmi. Nabídneme rovněž zajímavé kulturní a doprovodné programy. V oranžerii budou probíhat ukázky lidových řemesel a také workshopy a dílny, kde si je návštěvníci mohou sami vyzkoušet.

Jaké změny čekají městské parky?
Už nutně potřebují investice, údržba je bohužel dlouhodobě podfinancována. Počítáme například s vytvořením zelené střechy na terase pavilonu A. Připravujeme také projekt na revitalizaci prostranství v okolí zrekonstruované oranžerie. Nově tam porostou platany, vznikne květinový záhon a upravený bude také celý prostor až k jezírku. Na panelové ploše, která se během výstav využívá spíše jako parkoviště, by do budoucna měly vzniknout komunitní zahrady. Plánujeme obnovu jezírka, mělo by se změnit na koupací biotop. Musíme počítat také s rekonstrukcí menších pavilonů. Do budoucna je nezbytná zásadní obnova sbírkových skleníků, které mají obrovský potenciál, ale dnes už jsou ve špatném stavu. Zasloužily by si generální opravu, proto jsme již zahájili přípravné práce na projektu na jejich obnovu. Právě skleníky by se mohly stát zajímavým turistickým cílem. Z parků by se měl stát prostor pro relaxaci a odpočinek občanů i návštěvníků města.