V budově kolejí Bedřicha Václavka probíhalo cvičení, které mělo prověřit nejen hasiče, ale také připravenost zaměstnanců a studentů na požár ve výškové budově.

„Ještě před příjezdem našich jednotek se měla většina studentů evakuovat za asistence pracovníků ubytovny,“ přibližovala scénář mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Venku už bylo slyšet houkačky blížících se záchranářských vozů. Hasiči po příjezdu k výškové budově vyrazili s dýchacími přístroji vzhůru do 10. patra, aby v zakouřeném podlaží vyhledali šest pohřešovaných studentů.

„Ve vyváděcích maskách je jednotky evakuovaly po únikovém schodišti, některé z nich zachránily pomocí výškové techniky,“ popisovala cvičný zásah nedaleko centra města mluvčí hasičů.

Taktické cvičení složek IZS Vlak 2022 u Jívové na Olomoucku, 28. listopadu 2022
Velké manévry u Jívové: srážka vlaků, mrtví a zranění. Takto se cvičila záchrana

Požár zatím dostali hasiči pod kontrolu a objekt odvětrali přetlakovým ventilátorem.

Studenti i zaměstnanci byli podle ředitele Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Libora Koláře o naplánovaném cvičení předem informováni. „Sirénu v budově spouštět nebudeme, abychom zamezili případné panice,“ uvedl před akcí.

Cílem akce bylo prověřit postupy zasahujících jednotek i zaměstnanců při zdolávání požáru ve výškové budově, správné využití nástupních ploch požární techniky a ustavení výškové techniky.

„Také způsob vedení hasebního zásahu, vyhledávání osob a ohnisek požáru pomocí termokamery a komunikace s krajským operačním a informačním střediskem,“ vyjmenovávala mluvčí.

Zhruba půlhodinového cvičení se účastnily dvě jednotky požární ochrany profesionálních a dobrovolných hasičů o pěti družstvech, nasazeno bylo sedm kusů techniky.