Jedním z nejvýznamnějších ilustrovaných středověkých kodexů, které Vlastivědné muzeum v Olomouci vlastní, je německy psaná Olomoucká kniha věšteb. Ta je nyní ve VMO k vidění díky nové výstavě nazvané Skrytá krása – Středověké rukopisy z našich sbírek.

„Výstava cílí na široké publikum, které by od nás mělo odcházet nejen udivené nad precizní prací tehdejších malířů a písařů, ale především se základními poznatky o tom, co všechno bylo k výrobě knihy nutné. Jaké kroky a profese vznik knih doprovázely a jak rozličné byly jednotlivé výzdobné prvky,“ uvedl ředitel muzea Jakub Ráliš.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Sítě v sále, nebo konec? Olomoucké muzeum hledá, jak zachránit úspěšnou výstavu

Olomouckou knihu věšteb sepsal jeden písař, nejspíše v Bavorsku, už v první polovině 15. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen tento bohatě iluminovaný pergamenový kodex, ale i další rukopisy s různými typy knižní výzdoby. Například misály ze 13. až 15. století.

Výstava kromě prací na pergamenu a na papíře prezentuje také suroviny, ze kterých se rukopisy vyráběly a které se používaly na inkoust a barvy.

Návštěvníci si tak mohou přímo osahat různé typy pergamenů a prohlédnout si přírodní minerál s namletým pigmentem. Děti mohou usednout za zmenšeninu psacího pulpitu a vyzkoušet si, jak náročná byla práce středověkých písařů.

Výstava bude ve VMO přístupná až do 23. dubna, doprovodí ji kurátorské komentované prohlídky a praktické workshopy pro školy i veřejnost.