Výraznou osobnost dějin Olomouce, rakouského arcivévodu a kardinála si již o tomto víkendu připomene Olomouc mší svatou v katedrále sv. Václava, kterou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

Po jejím skončení se odebere slavnostní průvod do katedrální krypty, jejíž západní stěnu zdobí busta arcibiskupa Rudolfa Jana a pod pamětní deskou je uloženo jeho srdce.

Obnovil univerzitu, založil park

Působení Rudolfa Jana v Olomouci se podle odborníků stalo počátkem prosperity a rozkvětu pro město i celý region.

„Třetí olomoucký arcibiskup Rudolf Jan pocházel z habsbursko-lotrinského rodu. Do Olomouce přišel jako 31letý mladý muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil také zdejší univerzitu, založil huť ve Vítkovicích, z níž se posléze staly slavné železárny, a v Olomouci nechal vytvořit první parkový prostor, jehož slavná alej dodnes nese jeho jméno,“ vzpomněl předchůdce v úřadě současný olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Rudolf Jan patří k čelním postavám dějin Olomouce.

„Městu v mnohém pomohl, zamiloval si ho a cítil se tu doma. O tom konečně svědčí i jeho přání, aby po jeho smrti uložili srdce do katedrály sv. Václava. Tak se také v roce 1831 stalo a jeho srdce je tam dodnes,“ připomněl primátor Miroslav Žbánek.

Mše i obřad v kryptě

Slavnostní zahájení programu věnovaného památce Rudolfa Jana se uskuteční v neděli 6. ledna v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Mši svatou od 10.00 bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a po jejím skončení se slavnostní průvod odebere do katedrální krypty, jejíž západní stěnu zdobí busta arcibiskupa Rudolfa Jana.

„Právě zde, pod pamětní deskou s latinským nápisem, je totiž uloženo jeho srdce. Krátký obřad zde arcibiskup Graubner povede za účasti zástupců města Olomouce a Olomouckého kraje,“ uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Rozpis dalších akcí věnovaných osobnosti Rudolfa Jana zveřejní olomoucké arcibiskupství ve druhé polovině ledna na svých internetových stránkách ado.cz.

Habsburský princ na olomouckém biskupském stolci

8. ledna 1788 - Rudolph Johann Joseph Rainer narozen v Toskánsku jako poslední potomek velkovévody Pietra Leopolda, syna Marie Terezie, a Marie Ludoviky, princezny španělské
20. února 1790 - po smrti Josefa II. se Rudolfův otec stává císařem Leopoldem II.
1. března 1792 - umírá Leopold II. a 15. května téhož roku také jeho manželka Marie Ludvika; na Rudolfovu výchovu nadále dohlíží jeho bratr, císař František I.
od roku 1804 udržuje kontakty se skladatelem Ludwigem van Beethovenem, který arcivévodovi věnoval 14 svých děl, mimo jiné i Missa solemnis
19. března 1805 - arcivévoda Rudolf přijímá tonzuru a nižší svěcení, 30. března je zvolen nesídelním kanovníkem olomouckým
24. června 1805 - biskupem-koadjutorem olomouckého arcibiskupa Colloredo-Waldsee s právem nástupnictví
24. března 1819 - ustanoven olomouckým arcibiskupem
4. června 1819 - jmenování kardinálem
24. srpna 1819 - přijímá jáhenské, 29. srpna kněžské a 26. září i biskupské svěcení
9. března 1820 - arcivévoda Rudolf v Olomouci intronizován
1827 povýšení olomouckého lycea na „Františkovu univerzitu“ (s fakultami filozofickou, teologickou a právnickou a s medicinsko-chirurgickým studiem)
9. prosince 1828 - rozhodnutí o založení železáren ve Vítkovicích
24. července 1831 - arcivévoda Rudolf umírá v Badenu u Vídně, jeho srdce je poté uloženo v olomoucké katedrále

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké