Součástí bude i web a mobilní aplikace pro předávání informací z městského dopravního centra všem řidičům.

„Stávající ústředna byla pouze dohledová a téměř na hranici své životnosti i kapacity. Nové řídící dopravní centrum bude umět reagovat na aktuální situaci a upravit například světelnou signalizaci podle předem připravených scénářů. Výsledkem bude lepší průjezdnost městem,“ slíbil náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec (TOP09).

Systém dopravního centra se skládá z inteligentního ovládání světelných křižovatek, monitoringu obsazenosti parkovišť pro veřejnost, možnosti připojení dohledových kamer, ovládání proměnných značek a dalších dopravních technologií, které jsou propojeny prostřednictvím Smart city aplikace Invipo.

„Všechny křižovatky ve městě jsou připojené do dopravní řídící ústředny, ta dokáže sbírat aktuální data o intenzitě dopravy kolem křižovatek a dokáže je upravit tak, aby dopravní proud projel přes město plynule,“ vysvětlil za dodavatele ústředny Ivo Gajdošík.

Celkem bude k ústředně připojeno všech 42 světelných křižovatek. Dopravní situaci budou v reálném čase sledovat operátoři na velkoplošných obrazovkách.

„Zatím tady bude jeden operátor, ale jak se budou postupně připojovat další zařízení, tak budeme obsazovat další pozice. Centrum bude připojeno i na Národní dopravní informační centrum a bude probíhat vzájemná výměna informací mezi oběma centry, tak aby řidiči dostávali okamžitě přesné informace,“ sdělil Martin Luňáček, vedoucí oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství, pod které projekt spadá.

Spuštění do roka

Systém bude mít i vlastní webový portál a mobilní aplikaci. Jejich spuštění se plánuje přibližně v lednu příštího roku.

„Lidé tam získají přehled o aktuální dopravní situaci ve městě, aktuální poloze vozidel MHD nebo volných parkovacích plochách s možností navigace,“ doplnil ještě Aleš Jakubec.

Díky nasbíraným anonymním datům o hustotě a směrovosti provozu pak bude ve městě možné například lépe plánovat trasy MHD nebo objížďky během rekonstrukcí.

V neposlední řadě se očekává dopad na zlepšení kvality ovzduší díky nižším emisím.

K ostrému spuštění ústředny by mělo dojít za necelý rok. Cena dopravní ústředny byla zhruba 30 milionů korun, z toho 85 procent nákladů pokryla dotace Evropské unie v programu Integrované teritoriální investice (ITI).