Testovací provoz začal ve středu v Radíkově, probíhat bude do konce ledna. Během něj se nebudou vysílat klasická hlášení, občané uslyší testovací zprávy. Tam, kde je původní rozhlas, budou ještě hlášení probíhat starým způsobem.

Nový systém je možné používat v různých modifikacích jako rozhlas pro celé město, konkrétní čtvrť nebo jen pro vybranou ulici.

„Bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, jednotlivých odborů magistrátu, Městské policie Olomouc, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných organizací,“ sdělil náměstek primátora Martin Major.

Hlášení a obsluhu budou mít na starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť magistrátu a městského informačního centra. V případě mimořádné události bude obyvatelstvo informovat odbor ochrany.

Jakmile bude zahájen „ostrý“ provoz, získají pracovníci magistrátu přehled o místech, kde není hlášení dostatečně slyšet.

„Nebo naopak bude potřeba výkon akustických jednotek upravit,“ poznamenal vedoucí odboru ochrany Jan Langr.

Od února proto bude spuštěna speciální e-mailová adresa rozhlas@olomouc.eu, kam mohou občané zasílat podněty k funkčnosti a srozumitelnosti nového systému.

Nový varovný a informační systém města tvořený bezdrátovým místním rozhlasem je prioritně určený pro varování a vyrozumění obyvatel při mimořádných událostech. Nahrazuje zastaralé drátové rozhlasy a doplní či nahradí síť elektronických sirén, které už budou vyžadovat modernizaci.

Skoro dva tisíce jednotek

Po dokončení jej bude tvořit 1 832 akustických jednotek. Ty jsou nainstalované na sloupy veřejného osvětlení, ovládají se digitálně a bezdrátově.

V olomouckých ulicích bylo během uplynulého roku a půl nainstalováno 1 487 akustických jednotek.

S dokončením celého systému se počítá ve třetím čtvrtletí roku 2021, kdy budou práce hotové i v městských částech Olomouc – střed, Olomouc – západ a Neředín.

Celkové předpokládané náklady dosahují více než 66 milionů korun. Město ze svého rozpočtu zaplatí okolo 20 milionů, většinu nákladů má pokrýt dotace.